Staňte sa partnerom

Novinky

Získajte slovenské priestorové dáta…

...už o pár dní s využitím služby one-stop-shop GeoStore. Spolupráca akademického a podnikateľského sektora je téma obľúbená a na Slovensku už tiež nájdeme projekty, ktoré prinášajú výsledky a využiteľné služby. Patrí k nim aj Brokerské centrum le…

Miesto plastu ľudská dlaň

Bezpečnosť je dnes jednou z hlavných tém, o ktorej sa v našej spoločnosti čoraz častejšie diskutuje. Zhoršujúca sa situácia v Európe núti všetky vlády, ale i súkromné subjekty premýšľať nad jednoduchým a účinným riešením bezpečnosti, ktoré by doká…

ICZ Slovakia ako strieborný partner podujatí ITAPA 2015

Spoločnosť ICZ Slovakia realizuje viacero kľúčových projektov v rámci informatizácie spoločnosti na Slovensku, vrátane Systému elektronického monitoringu osôb. V nedávnej minulosti spoločnosť realizovala napr. projekt Dobudovania infraštruktúry Ná…

Microsoft BizSpark pre nové a začínajúce firmy

Microsoft BizSpark je program pre nové a začínajúce firmy, ktorý im významne pomôže pri rozbehu podnikania. Softvérom a službami, poskytovanými zadarmo.

Sociálne dávky cez elektronické formuláre

Skupina Softec je etablovaná na trhu informačných technológií už 25 rokov. Okrem Slovenska a Českej republiky, kde má stále zastúpenie, pôsobí v ďalších siedmich krajinách Európy. Pôsobí v sektoroch bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií a v…

Rozšírenie cloudového laboratórneho prostredia spoločnosti Aliter Technologies, a.s.

Aliter Technologies, a.s. plánuje v nasledujúcich dňoch rozšíriť svoje cloudové laboratórne prostredie IKT technológiou v hodnote 700.000 EUR s DPH. Táto investícia sa zameria na vysokovýkonnú modulárnu a virtualizovateľnú platformu RISC a INTEL, …

Jednotný digitálny trh

Európska komisia prijala stratégiu na vybudovanie Jednotného digitálneho trhu v Európe. Ide o jednu z hlavných priorít Junckerovej komisie a významný krok vpred. Digitálne technológie zasahujú do všetkých oblastí života, pracovného aj osobného.

Jednotný digitálny trh – lepší prístup k tovarom, službám, pracovným miestam

Geografickéh blokovanie, neefektívnosť v doručovaní cezhraničných zásielok či neprepojené elektronické služby by už nemali byť problém a to vďaka jednotnému digitálnemu trhu.

Jednotný digitálny trh

Vytvorenie jednotného digitálneho trhu je jednou z priorít Junckerovej komisie. Kolégium komisárov dnes prvýkrát diskutovalo o stratégii pre jednotný digitálny trh, ktorá má byť predložená v máji.

Eurobarometer: kybernetická bezpečnosť

Počítačová kriminalita je narastajúci problém: pre svetovú ekonomiku ide o straty niekoľko miliárd eur ročne, v obehu je viac ako 150 000 vírusov a každý deň sa stanú obeťou počítačovej kriminality milióny ľudí. Európska komisia prijíma príslušné …