Eurobarometer: kybernetická bezpečnosť

Počítačová kriminalita je narastajúci problém: pre svetovú ekonomiku ide o straty niekoľko miliárd eur ročne, v obehu je viac ako 150 000 vírusov a každý deň sa stanú obeťou počítačovej kriminality milióny ľudí. Európska komisia prijíma príslušné legislatívne opatrenia, ktoré sa zameriavajú na boj proti počítačovej kriminalite (napr. detská pornografia, útoky na informačné systémy, online podvody a falšovanie).

V tejto súvislosti bol zrealizovaný prieskum Eurobarometer, ktorý mapuje oblasť kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých členských krajinách EÚ.

"Digitálne technológie a internet sú dôležitým pilierom európskej ekonomiky. Počet kybernetických útokov však v Európe rastie každým dňom. Európske krajiny si uvedomujú, že ak budú voči týmto hrozbám postupovať jednotlivo, budú ešte viac zraniteľné. Len spoločným postupom a spoluprácou na európskej úrovni možno účinne bojovať proti negatívnym dopadom počítačovej kriminality", uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  
   
Ako je na tom podľa prieskumu Slovensko?
Na Slovensku využívajú internet dve tretiny (69%) ľudí, 55% ho využíva denne a 14% občas. Dôvodmi sú: emaily (84%), správy - viac ako polovica Slovákov (55%) ich číta online, 54% používa sociálne siete a 51% internetbanking.

O rizikách počítačovej kriminality je na Slovensku dobre informovaná necelá polovica občanov: 47%. Najlepšie sú v rámci EÚ informovaní obyvatelia Dánska, Holandska a Švédska.

V porovnaní s väčšinou členských krajín EÚ sú obyvatelia Slovenska vystavení kybernetickým útokom v menšej miere. S počítačovou kriminalitou sa slovenskí užívatelia stretli hlavne v podobe zisteného škodlivého softvéru ( 28%),  17% má skúsenosť aj s emailom alebo telefonátom, ktorý ich podvodne žiadal o prístup k počítaču alebo o prihlasovacie či osobné údaje.

Približne polovica užívateľov internetu na Slovensku (51%)  má nainštalovaný antivírusový softvér. Tretina užívateľov neotvára emaily od ľudí, ktorých nepozná (35%) a navštevuje len tie internetové stránky, ktoré pozná a dôveruje im (31%). 23% užívateľov internetu si pravidelne mení heslá. 

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným