Získajte slovenské priestorové dáta…

...už o pár dní s využitím služby one-stop-shop GeoStore. Spolupráca akademického a podnikateľského sektora je téma obľúbená a na Slovensku už tiež nájdeme projekty, ktoré prinášajú výsledky a využiteľné služby. Patrí k nim aj Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry. Konzorcium partnerov - Žilinská univerzita, Letisková spoločnosť Žilina,Technická univerzita v Košiciach a spoločnosť YMS tvorí know how v oblasti diaľkového prieskumu zeme. Najmodernejšou technológiou, leteckým snímkovaním a laserovým skenovaním, získava priestorové dáta a s pomocou špeciálnych softvérových nástrojov ich ukladá, spracúva a distribuuje.

Ak potrebujete kvalitné geodáta z ktorejkoľvek časti Slovenska, už o chvíľu vám postačí niekoľko klikov na portáli Brokerského centra - GeoStore. Online nakúpite sadu produktov z nalietania kamerou a leteckým laserovým skenerom: vysokokvalitné ortofotomapy, lidarové mračná bodov, digitálny model terénu, digitálny model povrchu, vektorový 3D model budov či pasport vegetácie.  Zaujímavé sú tiež možnosti mapovania koridorov ako železnice, diaľnice či elektrické vedenia. Podľa potreby skombinujete vybrané produkty s požadovaným územím a vytvoríte si vlastné nákupné portfólio.

Produkty GeoStore.sk nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach. V územnom plánovaní pomáhajú posudzovať vhodnosť pozemkov na výstavbu. Pri plánovaní inžinierskych stavieb, ako cesty, železnice, letiská či tunely, umožňujú hodnotiť celkovú štruktúru a zmysluplnosť projektov. Uľahčujú plánovanie cestnej infraštruktúry, mapovanie a riadenie líniových stavieb a podzemných vedení (potrubia, telekomunikácie). Užitočné sú aj pri riadení hospodárenia s prírodnými zdrojmi, pri hodnotení prírodných rizík pri záplavách, zosuvoch pôd, lavínach či erózii.

Slávnostné spustenie portálu GeoStore.sk je naplánované pri príležitosti konferencie Jarná ITAPA 2015.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným