Staňte sa partnerom

Získajte slovenské priestorové dáta…

...už o pár dní s využitím služby one-stop-shop GeoStore. Spolupráca akademického a podnikateľského sektora je téma obľúbená a na Slovensku už tiež nájdeme projekty, ktoré prinášajú výsledky a využiteľné služby. Patrí k nim aj Brokerské centrum le…

Miesto plastu ľudská dlaň

Bezpečnosť je dnes jednou z hlavných tém, o ktorej sa v našej spoločnosti čoraz častejšie diskutuje. Zhoršujúca sa situácia v Európe núti všetky vlády, ale i súkromné subjekty premýšľať nad jednoduchým a účinným riešením bezpečnosti, ktoré by doká…

ICZ Slovakia ako strieborný partner podujatí ITAPA 2015

Spoločnosť ICZ Slovakia realizuje viacero kľúčových projektov v rámci informatizácie spoločnosti na Slovensku, vrátane Systému elektronického monitoringu osôb. V nedávnej minulosti spoločnosť realizovala napr. projekt Dobudovania infraštruktúry Ná…

Microsoft BizSpark pre nové a začínajúce firmy

Microsoft BizSpark je program pre nové a začínajúce firmy, ktorý im významne pomôže pri rozbehu podnikania. Softvérom a službami, poskytovanými zadarmo.

Archív
Nastavenie súborov cookies