Novinky

Otvorenesudy.sk

Kva­li­tu a rých­losť prá­ce slo­ven­ských sú­dov mô­žu odteraz ľu­dia lep­šie sle­do­vať.

Písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)

Ministerstvo financií SR vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)“, kód: OPIS-2013/1.1/61-NP.

Písomné vyzvanie na národný projekt: Register priestorových informácií (RPI)

Ministerstvo financií SR vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Register priestorových informácií (RPI)“, kód: OPIS-2013/1.1/63-NP.

Písomné vyzvanie na národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb

Ministerstvo financií SR vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb“.

OPIS potrebuje priaznivejšie prostredie

Koncom mája sa v Bratislava za veľkého záujmu odborníkov konala jarná konferencia ITAPA, venovaná plneniu Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Stručné zhodnotenie konferencie poskytol Komunálnym financiám Michal Ivantyšyn, riadit…

Budovanie registra adries na Sovensku

Pri tvorbe tohto registra bude nevyhnutná spolupráca miest a obcí

Stav elektronických služieb verejnej správy na Slovensku

Podľa štúdie o elektronických službách verejného sektora, nároky občanov na poskytované služby rastú.

Elektronický Úradný vestník EÚ

Od 1. júla 2013 vstúpi do účinnosti prioritnosť elektronickej formy právnych predpisov v Úradnom vestníku EÚ.

OPIS popoludnie na konferencii iDEME

Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti prezentoval ďalší progres v oblasti informatizácie spoločnosti. V rámci konferencie iDEME Bratislava ´13, bolo popoludnie tematicky zamerané nielen na sprostredkovanie posledných aktuá…

Stav digitálnej agendy

EK včera zverejnila každoročnú hodnotiacu tabuľku digitálnej agendy. Tabuľka prináša informácie o tom, aký majú Európania prístup k základným digitálnym sieťam a službám.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »