Staňte sa partnerom

ITAPA vo Východnom partnerstve

V roku 2022 sa ITAPA zapája do aktivít Slovenskej agentúry pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu projektom s názvom "ITAPA vo Východnom partnerstve".

Projekt realizovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR bude implementovaný v období 12/2021 - 06/2022.

Hlavnou myšlienkou projektu je preskúmanie možnosti prenosu formátu ITAPA podujatí, ako aj sprievodných platforiem, do ďalších krajín. Expandovaním ITAPA do vybraných partnerských krajín slovenskej rozvojovej spolupráce by sa prispelo k:
 
  • pomoci slovenským podnikateľským subjektom pri vytváraní nových podnikateľských príležitostí a partnerstiev s miestnymi partnermi (z verejného aj súkromného sektora);
  • zvýšeniu miery zmysluplného zapojenia slovenských podnikateľských subjektov do Programu podnikateľských partnerstiev SlovakAid;
  • uľahčeniu vzájomného prenosu skúseností s digitálnou transformáciou medzi slovenskými a miestnymi subjektmi verejnej, súkromnej, akademickej a neziskovej sféry;
  • podpore a propagácii najnovších trendov a riešení z oblasti digitalizácie spoločnosti nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta.

loga samrs


Viac informácií o Slovenskej agentúre pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu na www.slovakaid.sk. 
Nastavenie súborov cookies