Jednotný digitálny trh

Vytvorenie jednotného digitálneho trhu je jednou z priorít Junckerovej komisie. Kolégium komisárov dnes prvýkrát diskutovalo o stratégii pre jednotný digitálny trh, ktorá má byť predložená v máji.

V rámci dnešnej diskusie boli stanovené tri hlavné oblasti:  
  • Lepší prístup k digitálnym tovarom a službám pre spotrebiteľov a podniky
  • Formovanie rámcových podmienok pre úspech digitálnych sietí a služieb
  • Vytvorenie európskej digitálnej ekonomiky a spoločnosti s dlhodobým rastovým potenciálom
Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Strhnime všetky tie ploty a múry, ktoré nám prekážajú na sieti. Ľudia musia mať možnosť slobodne prekračovať hranice v online priestore presne tak, ako to robia v reálnom svete.

Inovačné podniky nemajú zostať uväznené na svojich domácich trhoch, treba im pomôcť, aby sa rozšírili v celej EÚ. Od začiatku do konca to bude ťažký boj, najprv si však musíme stanoviť ambiciózne ciele. Európa by mala maximálne využiť výhody digitálneho veku – lepšie služby, väčšia účasť a nové pracovné miesta.“

Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther H. Oettinger v tejto súvislosti uviedol: „Európa nemôže byť na čele digitálnej revolúcie, ak v nej vládne 28 rôznych režimov regulácie telekomunikačných služieb, autorských práv, bezpečnosti informačných technológií a ochrany údajov. Potrebujeme európsky trh, ktorý umožní novým obchodným modelom prosperovať, začínajúcim podnikom rásť a výrobnému odvetviu využívať internet vecí. Aj ľudia však musia investovať – do svojich digitálnych zručností, či už v zamestnaní alebo vo voľnom čase.“

Viac podrobností v tlačovej správe.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie v SR

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným