Jarná ITAPA 2021

jún 2021
Prihláste sa do Call for Papers júnovej ITAPA! Poznačte si deadline 30. 4. 2021.
  • 6000+ online účastníkov
  • 450+ priamych účastníkov
  • 50%+ podiel senior manažérov

Miesto konania

Nezmeškajte žiadnu zľavu