Sociálne dávky cez elektronické formuláre

Skupina Softec je etablovaná na trhu informačných technológií už 25 rokov. Okrem Slovenska a Českej republiky, kde má stále zastúpenie, pôsobí v ďalších siedmich krajinách Európy. Pôsobí v sektoroch bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií a v neposlednom rade verejnej správy.

V rámci OPIS projektu Elektronické služby MPSVR SR realizovala spoločnosť Softec centralizáciu informačného systému riadenia sociálnych dávok (RSD), ako aj vývoj a nasadenie elektronických formulárov na podávanie žiadostí o všetky typy sociálnych dávok. Riešenie je plne integrované na Ústredný portál verejnej správy, ktorý okrem iného zabezpečuje autentifikáciu občana, a tiež na Register fyzických osôb (RFO). Systém RSD je v prevádzke od novembra 2012, prepojenie na RFO je v produkcii od februára 2015, keď bol systém RSD úspešne integrovaný na RFO ako vôbec prvý informačný systém verejnej správy.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným