O ITAPA podujatiach

ITAPA podujatia (informačné technológie a verejná správa) sú od roku 2002 najznámejšími a najväčšími podujatiami na Slovensku, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou verejnej správy (eGovernmentom). Zriaďovateľom ITAPA podujatí je občianske združenie APEL. 


Hlavné témy ITAPA:


Stratégia pre eGovernment

 • Stratégia pre eGovernment na medzinárodnej úrovni, najnovšie trendy a skúsenosti
 • Stratégia pre eGovernment na Slovensku, realizácia a plnenie úloh
 • Stratégia pre eGovernment v rámci inštitúcie, regiónu, mesta, obce
 • Legislatíva a štandardy pre eGovernment

Implementácia eGovernmentu vo verejnej správe a digitalizácia spoločnosti na všetkých úrovniach

 • Digitalizácia vzájomnej komunikácie občan - štát
 • eEducation – digitalizácia školstva a samotného procesu vzdelávania
 • eGovernment projekty - Informačné systémy, aplikácie a služby
 • eHealth - digitalizácia zdravotníctva a dáta v personalizovanej medicíne
 • Enterprise architektúra
 • Skúsenosti s využívaním Open Source systémov, riešenia založené na otvorených štandardoch (Big Data a Open Data)
 • Kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov
 • Cloud Computing
 • eGovernment naprieč programovými obdobiami
 • Smart Cities riešenia
 • Biometria a pokroky vo vede a technike
 • Geografické informačné systémy (register priestorových informácií, budovanie a využívanie priestorových údajov, mapové služby, aplikácie a nadstavby) 
 • Prezentácia inštitúcií, regiónov, miest, obcí, projektový manažment a praktické skúsenosti s využívaním elektronických nástrojov
 • Skúsenosti s účasťou samospráv (regiónov, miest, obcí) v medzinárodných projektoch

Kongres sa každoročne koná pod záštitou najvyšších štátnych predstaviteľov, s vysokou účasťou a kvalitným programom. Našimi reklamnými partnermi sú už tradične najdôležitejšie IT spoločnosti na Slovensku.

Na pôde kongresu stretnete:

 • Hlavných radcov
 • Generálnych riaditeľov pre informatiku
 • Riaditeľov sekcií IT v rámci ministerstiev
 • Riaditeľov odboru informatiky
 • Poslancov NR SR
 • Primátorov
 • Prednostov
 • Predsedov významných štátnych inštitúcií
 • Zástupcov akademickej obce
 • Projektových manažérov
 • Predstaviteľov najdôležitejších slovenských IT a konzultačných spoločností

Prínosy podujatia

 • ITAPA zvyšuje informovanosť o informačných technológiách
 • ITAPA predstavuje najnovšie trendy, projekty a riešenia eGovernmentu z celého sveta
 • ITAPA vytvára priestor pre kľúčových hráčov politickej a profesionálnej sféry na stretnutia, výmenu poznatkov a skúseností
 • ITAPA podporuje, promuje a oceňuje najlepšie eGovernment projekty

Počas predchádzajúcich ročníkov bolo prezentovaných vyše 30 zahraničných krajín a inštitúcií:
Arménsko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Ekvádor, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Izrael, Kanada, Nemecko, Macedónsko, Maďarsko, Peru, Poľsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovensko, Slovinsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Veľká Británia; Európska komisia, NATO, Svetová banka, Organizácia spojených národov a OECD.

Účastníci ITAPA
Jarnú ITAPA opakovane navštevuje takmer 300 účastníkov a jesenný kongres zaujme až dvojnásobok delegátov a okolo 40 predstaviteľov médií.

Informačná brožúrka