Jednotný digitálny trh

Európska komisia prijala stratégiu na vybudovanie Jednotného digitálneho trhu v Európe. Ide o jednu z hlavných priorít Junckerovej komisie a významný krok vpred. Digitálne technológie zasahujú do všetkých oblastí života, pracovného aj osobného.

Cieľom jednotného digitálneho trhu je odstrániť regulačné obmedzenia a konečne vytvoriť z 28 vnútroštátnych trhov len jeden. Plne fungujúci jednotný digitálny trh by mohol priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky nových pracovných miest. Okrem toho vzniknú  príležitostí pre priemysel a podniky. Zjednoduší sa online nakupovanie, prístup k digitálnemu obsahu a zároveň  bude umožnená ochrana proti internetovým hrozbám.

Stratégiu tvorí súbor 16 konkrétnych kľúčových opatrení, ktoré majú byť predložené do konca budúceho roka (2016). Opatrenia a celá stratégia stoja na troch pilieroch: 1) lepšom prístupe spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám v EÚ; 2) vytváraní vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb; 3) maximalizácii rastového potenciálu digitálneho hospodárstva.

Viac informácií:
Tlačová správa
Grafické vysvetlenie výhod v slovenčine: Prečo potrebujeme jednotný digitálny trh?
Otázky a odpovede týkajúce sa stratégie v oblasti jednotného digitálneho trhu (MEMO)
Všetko o jednotnom digitálnom trhu

Zdroj: Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným