Jednotný digitálny trh – lepší prístup k tovarom, službám, pracovným miestam

Geografickéh blokovanie, neefektívnosť v doručovaní cezhraničných zásielok či neprepojené elektronické služby by už nemali byť problém a to vďaka jednotnému digitálnemu trhu.

Internet ponúka nekonečné digitálne možnosti – od učenia sa, sledovania filmov online cez nakupovanie alebo predaj tovaru až po kontakt s rodinou, priateľmi, lekárom. Obyvatelia aj európske podniky sa však stále stretávajú s mnohými prekážkami. Preto podpredseda pre jednotný digitálny trh, Andrus Ansip, zdôraznil: „Strhnime všetky tie ploty a múry, ktoré nám prekážajú na sieti. Ľudia musia mať možnosť slobodne prekračovať hranice v online priestore presne tak, ako to robia v reálnom svete. Inovačné podniky nemajú zostať uväznené na svojich domácich trhoch, treba im pomôcť, aby sa rozšírili v celej EÚ.“

Junckerova komisia označila odstránenie jednotlivých prekážok a vytvorenie jednotného digitálneho trhu za prioritu v podpore rastu a zamestnanosti na našom kontinente. Kolégium komisárov v marci po prvý raz diskutovalo o stratégii pre jednotný digitálny trh, ktorá má byť predložená 6. mája 2015.

Komisia zameriava svoju činnosť v ústrety skutočnej zmene pre spotrebiteľov aj podniky. Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, Günther H. Oettinger, uviedol: „Európa nemôže byť na čele digitálnej revolúcie, ak v nej vládne 28 rôznych režimov regulácie telekomunikačných služieb, autorských práv, bezpečnosti informačných technológií a ochrany údajov. Potrebujeme európsky trh, ktorý umožní novým obchodným modelom prosperovať, začínajúcim podnikom rásť a výrobnému odvetviu využívať internet vecí." Zároveň dodal, že aj "ľudia však musia investovať – do svojich digitálnych zručností, či už v zamestnaní alebo vo voľnom čase.“

V rámci marcovej diskusie o smerovaní jednotného digitálneho trhu sa stanovili tri hlavné oblasti, na ktoré sa počas tohto funkčného obdobia zamerajú opatrenia Komisie.

Prvou je lepší prístup k digitálnym tovarom a službám pre spotrebiteľov a podniky, čo reálne znamená: uľahčenie cezhraničného elektronického obchodu (napríklad cenovo dostupnejšie doručovanie zásielok, a tým zvýšenie nákupu online); opatrenia proti geografickému blokovaniu; modernizácia zákona o autorských právach; alebo zjednodušený režim DPH.

Druhou oblasťou je formovanie rámcových podmienok pre úspech digitálnych sietí a služieb, pričom ide o: investície do budovania infraštruktúr; zosúladenia fungovania rádiového frekvenčného spektra; prieskum dôležitosti online platforiem – posilnenie dôvery v online služby vďaka väčšej transparentnosti a prijatie nariadenia o ochrane údajov.

Treťou prioritnou oblasťou EK je Vytvorenie európskej digitálnej ekonomiky a spoločnosti s dlhodobým rastovým potenciálom, pričom ide o: podporu priemyselných odvetví pri zavádzaní nových technológií a pri prechode na inteligentný priemyselný systém („Priemysel 4.0“); podporu rýchlejšieho vývoja štandardov; podporu využívania výhod dátovejekonomiky; a najmä rozvinutie digitálnych zručností smerom k lepšej zamestnanosti.

Zdroj: ec.europa.eu/slovensko

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným