Novinky

eCall pravdepodobne povinný od 2015

eCall - automatické volanie záchrannej služby v prípade vážnej dopravnej nehody bude pravdepodobne povinný pre všetky nové autá od roku 2015.

City Monitor – riešenie pre moderné samosprávy

Služba City Monitor efektívne hlási, eviduje, monitoruje a pomáha riešiť problémy v meste. Znečistenie ulíc, zničené dopravné značenie, poškodené komunikácie, či zatúlané zvieratá...Priamo z mobilných telefónov a priamo z miesta môžu obyvatelia p…

Kto chce vyššie, musí k oblakom!

TelekomCloud ako riešenie pre virtualizované IT infraštruktúry. Profesionálne riešenie založené na princípoch Cloud computingu na Slovensko priniesol najväčší poskytovateľ info-komunikačných služieb na trhu – Slovak Telekom. Od minuloročného preds…

TS: Jarná konferencia ITAPA. Finále musí byť dynamické a presvedčivé

BRATISLAVA, 20. mája 2013 – Už 30. mája top lídri informatizácie Slovenska zhodnotia, ako ďaleko krajina pokročila v procese eGovernmentu a digitalizácie. Jarná konferencia ITAPA zodpovie predovšetkým to, ako úspešne a čo najrýchlejšie dokončiť sú…

Budeme prihlasovať autá elektronicky?

Podľa novely cestného zákona by malo byť elektronické prihlasovanie realitou do januára 2014.

Elektronizácia služieb miest „eMestá“

Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu Elektronizácia služieb miest - "eMestá", kód: OPIS-2013/1.2/05, zameranú na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Písomné vyzvanie na národný projekt

Ministerstvo financií SR vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“, kód: OPIS-2013/1.1/54-NP.

Prvý národný projekt OPIS bol ukončený

Ministerstvo financií SR v stredu oznámilo ukončenie prvého národného projektu OPIS - „Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR“.

Brzdí nejednotná legislatíva rozvoj Cloud Computingu?

Podľa spoločnosti BSA The Software Alian­ce (BSA) je to tak - právne prostredie "otvorené" cloud computingu sa rozvíja v rôznych krajinách rozlične, a to práve spôsobuje ich nedostatočné využívanie.

Smernica EÚ v oblasti informačnej bezpečnosti je na pripomienkovaní

V pripomienkovom konaní sa nachádza materiál pre vytvorenie predbežného stanoviska SR k pripravovanej smernici na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »