Novinky

Roaming: čo všetko nevyužívame kvôli jeho cene

Podľa aktuálneho prieskumu 94 % Európanov, ktorí vycestujú do zahraničia obmedzí využívanie online služieb na svojom telefóne z dôvodu roamingových sadzieb.

Koniec naháňačkám na cestách?

Európ­ska únia už údajne taj­ne pra­cu­je na vý­vo­ji za­ria­de­nia na „di­aľ­ko­vé za­sta­ve­nie" áut, kto­ré sa má in­šta­lo­vať na všet­ky vo­zid­lá a umož­ní po­lí­cii vy­pnúť mo­tor au­ta po­mo­cou pre­pí­na­ča z dis­pe­čin­gu.

Centrálna ohlasovňa MV SR

Od 1. januára 2014 boli sprístupnené nasledovné služby MV SR na Ústrednom portáli verejnej správy aj v elektronickej podobe.

Elektronické schránky podľa zákona o eGovernmente

Od 1. januára 2014 sprístupnila NASES na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk pilotnú prevádzku elektronických schránok podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Elektronické schránky sú vytvorené pre občanov Slovenskej republi…

EÚ: Európska komisia rozširuje spoluprácu s firmami pre podporu vzdelávania v IT

Podľa odhadov Európskej komisie bude do roku 2020 v únii približne 900-tisíc voľných miest v sektore informačných technológií (IT), počet absolventov v tejto oblasti však klesol od roku 2006 do 2010 o 10%.

Európsky deň ochrany osobných údajov

28. január je Európskym dňom ochrany osobných údajov a pri tejto príležitosti Vás Zastúpenie EK na Sr pozýva na nasledovné podujatie.

Cena ITAPA: Víťazi známi!

Bratislava, 13.novembra 2013 - Inteligentné policajné vozidlá a Bezpečné lieky – sa stali víťazmi prestížnej Ceny ITAPA, ktorá sa každoročne udeľuje na najväčšom medzinárodnom kongrese o informatizácii spoločnosti. Bratislava, 13.novembra 2013 - I…

O krok bližšie

Za uplynulý rok sme sa v oblasti elektronizácie služieb posunuli vpred. Išlo predovšetkým o prijatie zákona o eGovernmente - ten položil právny základ pre platnosť elektronicky realizovaných podaní a doručení, definoval procesný a technický rámec…

eTechnology – určite si sami cenu videokonferencie

Spoločnosť eTechnology, value added technologický distribútor a partner podujatia ITAPA, predstaví viacero noviniek a riešení z oblasti inovatívnej prezentačnej, komunikačnej techniky, videokonferencií a riešení multimediálnych infopanelov.

Úspešné projekty spoločnosti Novell

Pozrite si projekty Czech Point, ISDS – Informačný systém dátových schránok a Ecclesia.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »