Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin, vedúca Oddelenia biomedicínskeho výskumu a klinických štúdií a senior projektový manažér Oddelenia investičnej výstavby
Špecializuje sa na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina).

Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre obdobie 2021 - 2027. Participuje na vízii digitalizácie zdravotníctva a implementácie umelej inteligencie do klinickej praxe. Je tiež lektorom v špecializácii Zdravotnícky manažment a manažérom pre kvalitu. Podieľa sa aj na podpore a organizácií odborných a vedeckých podujatí, pôsobí ako recenzent vo viacerých odborných a vedeckých časopisoch, do ktorých aj aktívne prispieva. Je členkou viacerých odborných spoločností SLS, Európskej respirologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre biobankovanie a pod.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
 • Inovácie a zdravotná starostlivosť 5.0   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?

  Spoločnosť v ktorej žijeme sa veľmi dynamicky mení, čo sa nevyhnutne odráža aj v zmene ekosystému zdravotnej starostlivosti. Technologický rozvoj posledných rokov, spolu so zvýšením výskytu chronických ochorení a prebiehajúcou pandémiou COVID-19 stále viac zrýchľuje aj výskum a vývoj v medicíne a jej príbuzných oblastiach. Personalizovaná medicína, nové možnosti včasnej a rýchlej diagnostiky, nové liečebné postupy – každoročne sa v týchto oblastiach publikuje niekoľko 100 tisíc vedeckých publikácií. Medicína je však veľmi adaptabilná, inovácie nielen vytvára, ale dokáže ich aj veľmi efektívne prijímať. V súčasnosti je už takmer nemožné oddeliť ju od rozvoja digitalizácie, automatizácie, robotiky a pod. Jej bežnou súčasťou sa stáva IoT, umelá inteligencia, virtuálna realita, inteligentné zariadenia, bionika, senzorika, 3D tlač a biotlač, využívanie nových materiálov, genetické inžinierstvo, nanotechnológie a pod. Rieši variabilné spoločenské výzvy spojené s rôznymi obdobiami ľudského života pričom musí rešpektovať aj  tradičné hodnoty a etické aspekty týchto výziev. Bude výsledkom inovácií v zdravotnej starostlivosti to, že budeme žiť zdravšie, alebo sa objavia nové ochorenia a riziká o ktorých zatiaľ nevieme? A sme na to pripravení?

  VIDEOZÁZNAM
 • Diskusia   |   ITAPA Digital Talk: Value Based Healthcare

  Témy diskusie
  • Aké sú kľúčové princípy VBHC?
  • Ktoré krajiny úspešne zaviedli VBHC do fungovanie zdravotníckeho systému?
  • Aké výhody prináša VBHC po jeho implementácii?
  • Aké sú možnosti zavedenia VBHC na Slovensku?
  • Aké sú prekážky implementácie?
  Moderátor
  Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc

  Diskutéri
  Martina Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR
  Ingel Demedts, expert na Value Based Healthcare, AZ Delta, Belgicko
  Pavol Lepey,  zameriava sa na oblasť transformácie zdravotníctva a inovácií, Roche Slovensko
  Marcel Mikolášik, riaditeľ odboru stratégie, Všeobecná zdravotná poisťovňa
  Roman Mužik, manažér Odboru strategického plánovania, Dôvera zdravotná poisťovňa   
 • DISKUSIA   |   Jarná ITAPA 2021

  paneloví spíkri
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Pavol Capek, NCZI
  Marian Faktor, DÔVERA zdravotná poisťovňa
  Štefan Korec, špecialista na umelú inteligenciu v onkológii

  Videozáznam
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Diskusia pozvaných hostí:
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Vladimír Dvorový, Svet zdravia
  Rastislav Karbas, Prosoft Košice
  Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe

  Videozáznam
   
 • Nová nemocnica v Martine   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Aká bude nová univerzitná nemocnica v Martine? Práce na novej nemocnice v Martine intenzívne pokračujú. Projekt akceptuje globálne ale aj regionálne požiadavky na excelentnú zdravotnú starostlivosť postavenú na inováciách z biomedicíny a informačných technológií. Celá nemocnica je dizajnovaná podľa procesov ktoré sú cielene konfigurované na pacienta a jeho cestu systémom. Spĺňa všetky pôvodné požiadavky – smart, green, teaching, research, personalizáciu prístupu a plánovanú zdravotnú starostlivosť postavenú na kvalite a hodnotovej orientácii.

  Výstavba novej štátnej nemocnice, ktorá bude vzdelávať budúcich lekárov a iných zdravotníckych profesionálov a zároveň podporovať inovácie a procesy vedúce k zlepšeniu znalostnej ekonomiky môže byť po rokoch prvým signálom k zlepšeniu súčasného stavu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

  Videozáznam

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným