Staňte sa partnerom

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin, vedúca Oddelenia biomedicínskeho výskumu a klinických štúdií a senior projektový manažér Oddelenia investičnej výstavby
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina).

Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre obdobie 2021 - 2027. Participuje na vízii digitalizácie zdravotníctva a implementácie umelej inteligencie do klinickej praxe. Je tiež lektorom v špecializácii Zdravotnícky manažment a manažérom pre kvalitu. Podieľa sa aj na podpore a organizácií odborných a vedeckých podujatí, pôsobí ako recenzent vo viacerých odborných a vedeckých časopisoch, do ktorých aj aktívne prispieva. Je členkou viacerých odborných spoločností SLS, Európskej respirologickej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre biobankovanie a pod.
 • Diskusia "Od myšlienky k produktu v zdravotníctve"   |   ITAPA HEALTH & CARE 2024
 • Keynote "Výskum a inovácie ako základný pilier moderného zdravotníctva"   |   ITAPA Health Lounge
  Klinický výskum je základom moderného zdravotníctva. Každý liek, ktorý ste kedy užili, každý prístroj ktorým vás niekedy vyšetrovali, každý nový proces a každá nová liečebná metóda, ktorá sa dostane k pacientovi – to všetko je výsledok klinického výskumu a vývoja. Prijatie tohto globálneho pohľadu na výskum v oblasti zdravia si vyžaduje presadzovanie a podporu vedeckých a inovačných kapacít, inovatívne využívanie zdravotníckych inštitúcií na zdieľanie a budovanie nových poznatkov,
  leadership a stabilizáciu manažérskych kapacít. Je najvyšší čas aby sme v tejto oblasti zresuscitovali aj slovenské zdravotnícto.
 • DISKUSIA: "Vízia pre slovenské zdravotníctvo na najbližšie 4 roky"   |   Jesenná ITAPA 2023
 • Moderuje   |   Jesenná ITAPA 2023
 • DISKUSIA "Level-up: ako pozdvihnúť technologickú úroveň v zdravotníctve"   |   Jarná ITAPA 2023
  HealthHub predstaví služby, ktoré prispejú k digitalizácii slovenského zdravotníctva. Ako má vyzerať správny digitálny transformačný plán? Ako vieme využiť umelú inteligenciu v zdravotníctve už dnes? A ako má vyzerať správne zabezpečený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti z pohľadu kybernetickej bezpečnosti?

  VIDEOZÁZNAM
 • Moderuje   |   Jesenná ITAPA 2023
 • DISKUSIA "Umelá inteligencia v medicíne"   |   ITAPA HEALTH & CARE 2023
 • Panel moderuje   |   ITAPA HEALTH & CARE 2023
 • Moderuje: Martina Antošová   |   Jesenná ITAPA 2022
 • Diskusia na tému "chýbajúce ľudské zdroje"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Martina Antošová, poradca generálneho tajomníka služobného úradu, MZ SR 
  Slavomír Partila, štátny tajomník, MŠVVaŠ SR 
  Katarína Lanáková, MPSVaR SR 
  Ján Hargaš, štátny tajomník, MIRRI SR 
  Zástupca min zdravotníctva
  Mário Lelovský, Digitálna koalícia  
  Peter Ferjančík, generálny tajomník služobného úradu, MZ SR 

  VIDEOZÁZNAM
 • Digitálne inovácie v zdravotníctve   |   ITAPA HEALTH & CARE 2022
  Digitálne inovácie sú kľúčovým nástrojom modernizácie zdravotníctva. Je však naše zdravotníctvo na to vôbec pripravené? A ako konkrétne môžu pomôcť digitálne inovácie? Ako vieme zrýchliť digitalizáciu slovenského zdravotníctva a podporiť nasadenie digitálnych inovácií? Ako nové zdroje z eurofondov a Plánu obnovy prispejú k efektívnemu nasadzovaniu digitálnych inovácií, ktoré pomôžu lekárom aj pacientom?
  Moderátor: Samuel Arbe.

  VIDEOZÁZNAM
 • Čo potrebujú nemocnice?   |   ITAPA HEALTH & CARE 2022
 • DISKUSIA: Digitálne inovácie hneď! Prečo sa zapojiť do projektu Centra inovatívneho zdravotníctva   |   ITAPA Digital Talk: Digitálne inovácie hneď!
  Diskusia sa zameria na tieto témy:
  • Čo bude ponúkať projekt Európskeho digitálneho inovačného hubu pre zdravotníctvo a ako sa do neho zapojiť?
  • Ako získať financie na digitalizáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
  • Čo to vlastne je digitálna transformácia a čo prinesie?
  • Prečo potrebujú digitalizáciu centrálne štátne inštitúcie?
  • Čo v digitalizácií potrebujú nemocnice a čo menšie ambulancie?   
  • Ako sa dajú v slovenskom zdravotníctve reálne využiť pokročilé technológie, ako napr. umelá inteligencia, robotika, či vysoko výkonné počítanie?
  • Ako využiť výskumné kapacity na Slovensku a ako sa dá pomôcť Health and Care inováciám tak, aby začali zarábať?
  Diskusia pozvaných hostí:
  Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
  Michal Ivantyšyn, ITAPA
  Andrej Krupa, Perry talents
  Peter Musil, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

  Moderátor:
  Samuel Arbe, Centrum inovatívneho zdravotníctva

  Účastníci webinára dostanú možnosť zapojiť sa do projektu. Okrem toho, bude interaktívna diskusia slúžiť aj ako podklad na lepšie pochopenie potrieb rezortu zdravotníctva. 

  VIDEOZÁZNAM
   
 • Inovácie a zdravotná starostlivosť 5.0   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  Spoločnosť v ktorej žijeme sa veľmi dynamicky mení, čo sa nevyhnutne odráža aj v zmene ekosystému zdravotnej starostlivosti. Technologický rozvoj posledných rokov, spolu so zvýšením výskytu chronických ochorení a prebiehajúcou pandémiou COVID-19 stále viac zrýchľuje aj výskum a vývoj v medicíne a jej príbuzných oblastiach. Personalizovaná medicína, nové možnosti včasnej a rýchlej diagnostiky, nové liečebné postupy – každoročne sa v týchto oblastiach publikuje niekoľko 100 tisíc vedeckých publikácií. Medicína je však veľmi adaptabilná, inovácie nielen vytvára, ale dokáže ich aj veľmi efektívne prijímať. V súčasnosti je už takmer nemožné oddeliť ju od rozvoja digitalizácie, automatizácie, robotiky a pod. Jej bežnou súčasťou sa stáva IoT, umelá inteligencia, virtuálna realita, inteligentné zariadenia, bionika, senzorika, 3D tlač a biotlač, využívanie nových materiálov, genetické inžinierstvo, nanotechnológie a pod. Rieši variabilné spoločenské výzvy spojené s rôznymi obdobiami ľudského života pričom musí rešpektovať aj  tradičné hodnoty a etické aspekty týchto výziev. Bude výsledkom inovácií v zdravotnej starostlivosti to, že budeme žiť zdravšie, alebo sa objavia nové ochorenia a riziká o ktorých zatiaľ nevieme? A sme na to pripravení?

  VIDEOZÁZNAM
 • Diskusia   |   ITAPA Digital Talk: Value Based Healthcare
  Témy diskusie
  • Aké sú kľúčové princípy VBHC?
  • Ktoré krajiny úspešne zaviedli VBHC do fungovanie zdravotníckeho systému?
  • Aké výhody prináša VBHC po jeho implementácii?
  • Aké sú možnosti zavedenia VBHC na Slovensku?
  • Aké sú prekážky implementácie?
  Moderátor
  Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc

  Diskutéri
  Martina Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR
  Ingel Demedts, expert na Value Based Healthcare, AZ Delta, Belgicko
  Pavol Lepey,  zameriava sa na oblasť transformácie zdravotníctva a inovácií, Roche Slovensko
  Marcel Mikolášik, riaditeľ odboru stratégie, Všeobecná zdravotná poisťovňa
  Roman Mužik, manažér Odboru strategického plánovania, Dôvera zdravotná poisťovňa


  VIDEOZÁZNAM
   
 • DISKUSIA   |   Jarná ITAPA 2021
  paneloví spíkri
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Pavol Capek, NCZI
  Marian Faktor, DÔVERA zdravotná poisťovňa
  Štefan Korec, špecialista na umelú inteligenciu v onkológii

  Videozáznam
 • DISKUSIA   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
  Vladimír Dvorový, Svet zdravia
  Rastislav Karbas, Prosoft Košice
  Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe

  Videozáznam
   
 • Nová nemocnica v Martine   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Aká bude nová univerzitná nemocnica v Martine? Práce na novej nemocnice v Martine intenzívne pokračujú. Projekt akceptuje globálne ale aj regionálne požiadavky na excelentnú zdravotnú starostlivosť postavenú na inováciách z biomedicíny a informačných technológií. Celá nemocnica je dizajnovaná podľa procesov ktoré sú cielene konfigurované na pacienta a jeho cestu systémom. Spĺňa všetky pôvodné požiadavky – smart, green, teaching, research, personalizáciu prístupu a plánovanú zdravotnú starostlivosť postavenú na kvalite a hodnotovej orientácii.

  Výstavba novej štátnej nemocnice, ktorá bude vzdelávať budúcich lekárov a iných zdravotníckych profesionálov a zároveň podporovať inovácie a procesy vedúce k zlepšeniu znalostnej ekonomiky môže byť po rokoch prvým signálom k zlepšeniu súčasného stavu zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

  Videozáznam

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies