Staňte sa partnerom

Diskusia na tému "chýbajúce ľudské zdroje"

/ Prednáška
Martina Antošová, poradca generálneho tajomníka služobného úradu, MZ SR 
Slavomír Partila, štátny tajomník, MŠVVaŠ SR 
Katarína Lanáková, MPSVaR SR 
Ján Hargaš, štátny tajomník, MIRRI SR 
Zástupca min zdravotníctva
Mário Lelovský, Digitálna koalícia  
Peter Ferjančík, generálny tajomník služobného úradu, MZ SR 

VIDEOZÁZNAM

Ján Hargaš

Národná rada SR
Je odborník na digitálnu transformáciu s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na Slovensku a v zahraničí. Zasadzuje sa za transparentné štátne IT, zvyšovanie kvality štátnych služieb pre používateľov a digitálnu transformáciu slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V roku 2016 spoluzaložil občianske združenie Slovensko.Digital, kde v rokoch 2016 – 2019 zastával pozíciu výkonného riaditeľa. Od roku 2020 pôsobil ako poradca ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu. Od júla 2021 do februára 2022 zastával funkciu štátneho tajomníka pre informatizáciu na Slovensku.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mário Lelovský

ITAS
Je nielen prvým viceprezidentom ITAS, ale zároveň aj prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a predsedom Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR. V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2000 podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie, komplexnú realizáciu ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom a investorom projektu Prvý d…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Slavomír Partila

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1996 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako učiteľ matematiky a fyziky. Jeho prvým pôsobiskom po absolvovaní základnej vojenskej služby sa stalo v roku 1997 Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove. Odvtedy sa toto mesto stalo jeho domovom. Obhajobou rigoróznej práce so zameraním na kozmickú fyziku a fyziku plazmy mu bol v roku 2004 udelený titul RNDr. Od roku 2007 pôsobil ako zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove a od roku 2012 až do nástupu do funkcie štátneho tajomníka ako jej riaditeľ. Škola prešla a aj v súčasnosti prechádza výraznými zmenami smerujúcimi k vybudovaniu modernej vzdelávacej infraštruk…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Ferjančík

Ministerstvo zdravotníctva SR
Pôsobí 17 rokov v oblasti štátnej správy a sektoru zdravotníctva. Má bohaté skúsenosti v oblasti finančného manažmentu, projektového riadenia, krízového manažmentu, rozpočtovania a riadenia ľudských zdrojov. Počas rokov 2014-2020 pôsobil ako riaditeľ Odboru národných a medzinárodných projektov a následne ako generálny riaditeľ Sekcie európskych programov a projektov MZ, kde riadil a koordinoval implementáciu investičných projektov nemocníc ako i systémových opatrení v sektore zdravotníctva. Ako generálny tajomník služobného úradu MZ SR sa aktívne podieľa na tvorbe zdravotných politík a reformnej agende rezortu.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Katarína Lanáková

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies