Staňte sa partnerom

Čo potrebujú nemocnice?

/ Prednáška

Vladimír Mičieta

MEDTRONIC
Dr. Vladimír Mičieta vedie slovenskú pobočku medzinárodnej spoločnosti Medtronic, svetového lídra vo vývoji medicínskych technológií a súčasne predsedá Slovenskej asociácií dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. V oblasti zdravotníctva pôsobí viac ako15 rokov. Intenzívne sa venuje problematike transformácie zdravotníckeho systému a rozšíreniu prístupu k zmysluplným inováciám.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Miriam Lapuníková

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta
Miriam Lapuníková je riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Vo Fakultnej nemocnici pracuje od roku 2005, kedy začínala ako referent oddelenia ekonomiky. Cez viaceré špecializované ekonomické posty sa vypracovala na pozíciu riaditeľky. Je absolventkou odboru Verejná ekonomika a správa so špecializáciou na Manažment zdravotníctva na Ekonomickej fakulte UMB. Titul MBA získala na Sales manager akadémii v Bratislave. Taktiež pôsobí ako členka predstavenstva Asociácie štátnych nemocníc.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ján Krajči

Úrad vlády SR
Pôsobí ako riaditeľ odboru projektového riadenia na sekcii informačných technológií na Úrade vlády SR. Vyštudoval fakultu managementu na Univerzite Komenského v Bratislave, vo verejnej správe pôsobí viac ako 10 rokov. Pracoval na pozíciách finančného manažéra a projektového manažéra, má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov financovaných z EŠIF, s prácou v SAP, RIS a Manex. Je hlavnou kontaktnou osobou pri implementácii CES na Úrade vlády SR.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Robert Hill

Nemocnica Penta Hospitals Bory
Róbert Hill – súčasný medicínsky riaditeľ koncovej nemocnice Penta Hospitals Bory, ktorá sa otvorí na jar budúceho roka. Predtým pôsobil ako medicínsky riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Varadínek

SIEA
V rámci národného projektu Invoujme.sk si prešiel takmer všetkými úrovňami a pozíciami. Začínal ako projektový manažér zodpovedný za inovačné workshopy na stredných a vysokých školách, na ktorých aj osobne pôsobil ako lektor. Následne zastával funkciu vedúceho oddelenia zodpovedného za marketing, komunikáciu a vzdelávanie. Po úspešnom stabilizovaní oddelenia prešiel na oddelenie zodpovedné za poskytovanie finančnej a nefinačnej pomoci firmám a organizáciám. V spolupráci s tímom odborníkov sa podarilo implementovať podporu vo forme inovačných poukážok, tie predstavujú priamu finančnú pomoc, ktorú firmy vedia využiť pri implementácii nových nápadov a myšlienok. V súčasnosti pôsobí na pozícii riaditeľa projektu, ktorého cieľom je teda podpo…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Silvia Pekarčíková

Združenie samosprávnych krajov SK8
Už od roku 2018 pôsobí v pozícii riaditeľky odboru zdravotníctva Žilinskom samosprávnom kraji, zároveň je predsedníčkou SK 8- zdravotníckej sekcie a členka RHN pri WHO. Z poverenia MZSR koordinuje pandémiu COVID 19 na úrovni kraja. Jej prioritou je riadenie krajského zdravotníctva, tvorba stratégie zdravotnej politiky a v rámci originálnych kompetencií realizácia preneseného výkonu štátnej správy. Prechodom cez klinickú prax v nemocnici, svetom laboratórnej diagnostiky a manažovaniu medicínskych projektov v sieti privátnych nemocníc, jej poskytlo získať značný prehľad a postoj k potrebách slovenského zdravotníctva. Riadenie nemocníc a polikliník v zriaďovateľskej pôsobnosti a súčasne prienik do regionálnej zdravotnej politiky činnosti po…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies