Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Prednáška
Témy diskusie
  • Aké sú kľúčové princípy VBHC?
  • Ktoré krajiny úspešne zaviedli VBHC do fungovanie zdravotníckeho systému?
  • Aké výhody prináša VBHC po jeho implementácii?
  • Aké sú možnosti zavedenia VBHC na Slovensku?
  • Aké sú prekážky implementácie?
Moderátor
Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc

Diskutéri
Martina Antošová, Ministerstvo zdravotníctva SR
Ingel Demedts, expert na Value Based Healthcare, AZ Delta, Belgicko
Pavol Lepey,  zameriava sa na oblasť transformácie zdravotníctva a inovácií, Roche Slovensko
Marcel Mikolášik, riaditeľ odboru stratégie, Všeobecná zdravotná poisťovňa
Roman Mužik, manažér Odboru strategického plánovania, Dôvera zdravotná poisťovňa


VIDEOZÁZNAM
 

Róbert Babeľa

Slovenská zdravotnícka univerzita
Róbert Babeľa je špecialistom na oblasť hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorej sa venuje už viac ako desaťročie. Je absolventom troch univerzít vrátane Open University Business School, Londýn, UK a University of Sheffield, Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 180 publikácií doma a v zahraničí a praktické zručnosti získaval aj počas svojho viac ako 20 ročného pôsobenia na rôznych pozíciách v oblasti sektoru zdravotníctva, kde aj naďalej pôsobí. Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC je členom niekoľkých redakčných rád medzinárodných časopisov či odborných spoločností. V súčasnosti sa prioritne venuje vedeckým projektom, ktoré sa týkajú vyčísľovaniu skutočných celkových nákladov na vybran…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Pavol Lepey

MEDITRADE
Pavol Lepey má viac ako 26 ročné skúsenosti s prácou v zdravotníctve. Pracoval v oblasti transformácie zdravotníctva a inovácií v spoločnosti Roche. Niekoľko rokov úspešne viedol zastúpenie spoločnosti Medtronic na Slovensku a v Českej republike, pracoval pre Abbott Laboratories a venoval sa implementácii nových diagnostických a terapeutických nástrojov do klinickej a laboratórnej praxe.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Roman Mužik

DÔVERA zdravotná poisťovňa
Mgr. Ing. Roman Mužik, PhD. MSc. je manažérom odboru stratégie a inovácií v zdravotníctva, v zdravotnej poisťovni Dôvera. Vyštudoval fyzioterapiu, verejnú politiku, riadenie ľudských zdrojov a manažment v zdravotníctve. Má 15 ročné skúsenosti v zdravotníctve na rôznych pozíciách. Predmetom jeho záujmu je hlavne zdravotná politika, telemedicína a programy riadenej zdravotnej starostlivosti pre chronicky chorých pacientov.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ingel Demedts

AZ Delta Hospital, Roeselare, Belgicko
Pracuje ako pneumológ/hrudný onkológ v nemocnici AZ Delta Hospital v Roeselare (Belgicko) so zameraním na diagnostiku a liečbu pacientov s rakovinou pľúc. Dizertačnou prácou s názvom: „Úloha dendritických buniek a matricovej metaloproteinázy-12 v patogenéze chronickej obštrukčnej choroby pľúc“ získal doktorát z lekárskych vied na univerzite v Gente. Osobne sa zaujíma o klinické skúšky, hodnotovú zdravotnú starostlivosť a využitie umelej inteligencie v medicíne. Je hosťujúci profesor na oddelení pľúcnych chorôb Fakultnej nemocnice v Gente a členom Národnej akadémie pre onkológiu v Belgicku, ktorá bola v roku 2019 ocenená medzinárodnou cenou za zdravotnú starostlivosť zameranú na  nákladovú efektívnosť za „holistickú, škálovateľnú a…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marcel Mikolášik

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Marcel Mikolášik je riaditeľom odboru stratégie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, kde funguje aj oddelenie Hodnoty za peniaze. Zameriava sa okrem iného na budovanie schopnosti lepšie posúdiť hodnotu za peniaze v kontexte zdravotnej poisťovne. V rámci toho patrí medzi ciele VšZP je neustále zefektívňovať prostriedky vynakladané na zdravotnú starostlivosť a lieky. Marcel Mikolášik má takmer 20-ročné skúsenosti z oblasti finančných služieb a poradenstva, vrátane riadenia projektov, produktov a rizík.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies