Staňte sa partnerom

DISKUSIA

/ Prednáška
Diskusia pozvaných hostí:
Martina Antošová, Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Vladimír Dvorový, Svet zdravia
Rastislav Karbas, Prosoft Košice
Tomáš Rohožka, Asseco Central Europe

Videozáznam
 

Vladimír Dvorový

sieť polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia
Vyštudoval LF Univerzity Karlovej v Hradci Králové. V trebišovskej nemocnici pôsobil ako sekundárny lekár, neskôr ako námestník LPS a od roku 2010 ako riaditeľ nemocnice. Jeho špecializáciou je interná medicína, zameriava sa na kardiotoxicitu nádorovej liečby a na informačné technológie v zdravotníctve. V roku 2017 bol riaditeľ michalovskej nemocnice a zodpovedal za prípravu prvej nemocnice novej generácie. Od roku 2018 pôsobí ako generálny riaditeľ najväčšej privátnej siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia. Je ženatý  a má dve deti.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Rastislav Karbas

Prosoft Košice
Rastislav Karbas je generálnym riaditeľom spoločnosti Prosoft Košice. Počas svojej viacročnej praxe v IT odbore pôsobil na viacerých projektoch doma a v zahraničí  v oblasti návrhu a implementácie informačných systémov a dátových centier primárne v oblasti bezpečnosti. Od roku 2015 sa venuje digitalizácií služieb v zdravotníctve, kde spolu s tímom stoja za zavedením pilotných projektov eRecept, eLab a rozvoji ďalších služieb pre poistencov. Je členom viacerých medzinárodných pracovných skupín.  V roku 2019 sa pridal k spoločnosti Prosoft, kde sa ako generálny riaditeľ podieľa na projektoch digitalizácie poskytovateľov zdravotnej pomoci a vývoji nemocničného informačného systému novej generácie.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Rohožka

Asseco Central Europe
Tomáš Rohožka je riaditeľom Business Unit Healthcare v spoločnosti Asseco Central Europe, kde pracuje už od roku 2016. Informačným technológiám sa začal venovať už počas svojho štúdia so špecializáciou na elektronické počítačové systémy. Na svojej predchádzajúcej pozícii sa zaoberal návrhom softvérovej architektúry riešení informačných technológií. Počas svojej kariéry zastával viaceré pozície v medzinárodných spoločnostiach ako Integration Specialist, Solution Architect a Senior Software Architect. V spoločnosti Asseco sa so svojím tímom sústredí na vývoj IS novej generácie pre nemocnice a rozvoju systémov pre efektívne fungovanie nemocníc na Slovensku a v zahraničí.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies