Staňte sa partnerom

DISKUSIA: Digitálne inovácie hneď! Prečo sa zapojiť do projektu Centra inovatívneho zdravotníctva

/ Prednáška
Diskusia sa zameria na tieto témy:
  • Čo bude ponúkať projekt Európskeho digitálneho inovačného hubu pre zdravotníctvo a ako sa do neho zapojiť?
  • Ako získať financie na digitalizáciu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
  • Čo to vlastne je digitálna transformácia a čo prinesie?
  • Prečo potrebujú digitalizáciu centrálne štátne inštitúcie?
  • Čo v digitalizácií potrebujú nemocnice a čo menšie ambulancie?   
  • Ako sa dajú v slovenskom zdravotníctve reálne využiť pokročilé technológie, ako napr. umelá inteligencia, robotika, či vysoko výkonné počítanie?
  • Ako využiť výskumné kapacity na Slovensku a ako sa dá pomôcť Health and Care inováciám tak, aby začali zarábať?
Diskusia pozvaných hostí:
Martina Antošová, Univerzitná nemocnica Martin
Michal Ivantyšyn, ITAPA
Andrej Krupa, Perry talents
Peter Musil, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Moderátor:
Samuel Arbe, Centrum inovatívneho zdravotníctva

Účastníci webinára dostanú možnosť zapojiť sa do projektu. Okrem toho, bude interaktívna diskusia slúžiť aj ako podklad na lepšie pochopenie potrieb rezortu zdravotníctva. 

VIDEOZÁZNAM
 

Samuel Arbe

ITAPA
Samuel Arbe pôsobí ako konzultant pre Svetovú banku a programový riaditeľ ITAPA. Na Slovensku rozbiehal a 6 rokov riadil operačný program Efektívna verejná správa, ktorý dodnes prispieva k vyššej kvalite verejného sektora a verejných služieb. Jeho expertízou je zvyšovanie efektivity verejných inštitúcií a digitálna transformácia. Okrem toho je CEO inovačného hubu zameraného na oblasť zdravotníctva Healthhub.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Ivantyšyn

Centrum inovatívneho zdravotníctva
Kariéra: – Päť rokov pracovnej skúsenosti v štátnej správe – Príprava revízie národnej eGovernment stratégie – Riadenie OP Informačná spoločnosť (1.162 mil. €) Vzdelanie: – Executive education Certified Computer  Professional – University of California Berkeley, Executive Program – Commenius University, Bratislava MA
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Musil

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
RNDr. Peter Musil, PhD. je absolvent medziodborového štúdia biomedicínskej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2006-2016 pôsobil ako odborný asistent Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave a spoluriešiteľ viacerých národných aj medzinárodných projektov. Je spoluautorom 19 vedeckých prác registrovaných v databáze SCOPUS, HI-8. Aktuálne pracuje ako vedúci Projektového centra Lekárskej fakulty UK a ako odborný asistent na Lekárskej fakulte SZU (predmety biofyzika a fyziológia). Špecializuje sa na projektový manažment národných a medzinárodných projektov; experimentálne na prietokovú cytometriu, analýzu obrazu, zobrazovacie techniky v spolupráci s…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies