Staňte sa partnerom

Inovácie a zdravotná starostlivosť 5.0

/ Prednáška
Spoločnosť v ktorej žijeme sa veľmi dynamicky mení, čo sa nevyhnutne odráža aj v zmene ekosystému zdravotnej starostlivosti. Technologický rozvoj posledných rokov, spolu so zvýšením výskytu chronických ochorení a prebiehajúcou pandémiou COVID-19 stále viac zrýchľuje aj výskum a vývoj v medicíne a jej príbuzných oblastiach. Personalizovaná medicína, nové možnosti včasnej a rýchlej diagnostiky, nové liečebné postupy – každoročne sa v týchto oblastiach publikuje niekoľko 100 tisíc vedeckých publikácií. Medicína je však veľmi adaptabilná, inovácie nielen vytvára, ale dokáže ich aj veľmi efektívne prijímať. V súčasnosti je už takmer nemožné oddeliť ju od rozvoja digitalizácie, automatizácie, robotiky a pod. Jej bežnou súčasťou sa stáva IoT, umelá inteligencia, virtuálna realita, inteligentné zariadenia, bionika, senzorika, 3D tlač a biotlač, využívanie nových materiálov, genetické inžinierstvo, nanotechnológie a pod. Rieši variabilné spoločenské výzvy spojené s rôznymi obdobiami ľudského života pričom musí rešpektovať aj  tradičné hodnoty a etické aspekty týchto výziev. Bude výsledkom inovácií v zdravotnej starostlivosti to, že budeme žiť zdravšie, alebo sa objavia nové ochorenia a riziká o ktorých zatiaľ nevieme? A sme na to pripravení?

VIDEOZÁZNAM
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným