Staňte sa partnerom

Digitálne inovácie v zdravotníctve

/ Prednáška
Digitálne inovácie sú kľúčovým nástrojom modernizácie zdravotníctva. Je však naše zdravotníctvo na to vôbec pripravené? A ako konkrétne môžu pomôcť digitálne inovácie? Ako vieme zrýchliť digitalizáciu slovenského zdravotníctva a podporiť nasadenie digitálnych inovácií? Ako nové zdroje z eurofondov a Plánu obnovy prispejú k efektívnemu nasadzovaniu digitálnych inovácií, ktoré pomôžu lekárom aj pacientom?
Moderátor: Samuel Arbe.

VIDEOZÁZNAM

Samuel Arbe

ITAPA
Samuel Arbe pôsobí ako konzultant pre Svetovú banku a programový riaditeľ ITAPA. Na Slovensku rozbiehal a 6 rokov riadil operačný program Efektívna verejná správa, ktorý dodnes prispieva k vyššej kvalite verejného sektora a verejných služieb. Jeho expertízou je zvyšovanie efektivity verejných inštitúcií a digitálna transformácia. Okrem toho je CEO inovačného hubu zameraného na oblasť zdravotníctva Healthhub.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Michal Ivantyšyn

Centrum inovatívneho zdravotníctva
Kariéra: – Päť rokov pracovnej skúsenosti v štátnej správe – Príprava revízie národnej eGovernment stratégie – Riadenie OP Informačná spoločnosť (1.162 mil. €) Vzdelanie: – Executive education Certified Computer  Professional – University of California Berkeley, Executive Program – Commenius University, Bratislava MA
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Viera Uherová

Oracle Slovensko
Generálna riaditeľka Oracle Slovensko, ktorá sa v rámci svojej kariéry pohybuje už viac ako 20 rokov. Bola na rôznych riadiacich postoch vo viacerých slovenských a medzinárodných IT spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú dodávaním projektov v sektoroch verejnej správy a oblasťami telekomunikácií, bankovníctva, zdravotníctva, dopravy a utilít. Pod jej vedením boli dodávané komplexné informačné a komunikačné systémy zákazníkom na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku a Holandsku. Pôsobila aj ako oficiálny odborný hodnotiteľ žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPII Prioritnej osi 7 - Informačná spoločnosť pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo financií SR. Jej špecializáci…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Iva Kleinová

Úrad vlády SR
Iva Kleinová vedie prípravu Národnej strategie pre výskum, vývoj a inovacie na Úrade vlády. V minulosti pôsobila v privátnom sektore (McKinsey&Company, HB Reavis), vzdelávaní (LEAF, CERGE-EI) a verejnej sfére (Ministerstvo financií SR, Fire Deparment of New York, UNDP). Vyštudovala bakalára na Princeton University a verejnú správu na Columbia University v USA.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matúš Šesták

Ministerstvo zdravotníctva SR
Matúš Šesták pôsobí ako generálny riaditeľ sekcie digitalizácie a informatiky na ministerstve zdravotníctva, kde sa primárne venuje nastaveniu zlepšenia procesov a príprave projektov na podporu digitalizácie zdravotníctva v rámci plánu obnovy. Počas pandémie Covid 19 sa spolupodieľal na krízovom riadení a príprave aplikácie e-lôžko. Pred nástupom na ministerstvo zdravotníctva pôsobil ako riaditeľ analytického útvaru Ministerstva vnútra SR, kde pracoval na reforme verejnej správy s osobitným zameraním na rozvoj a implementáciu pro klientsky orientovaných služieb. Na MVSR sa podieľal aj na príprave OP EVS (operačný program efektívna verejná správa), vybudovaniu najmodernejšieho KC na SR, príprave a realizácií viacerých národných projekt…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies