Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Umelá inteligencia v medicíne"

/ Prednáška

Fedor Lehocki

AISlovakIA
Ing. Fedor Lehocki, PhD., MPH – pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Aktuálne je členom Centra pre umelú inteligenciu (AIslovakIA). V roku 2011 založil Národné centrum telemedicínskych služieb, od roku 2015 pôsobí ako riaditeľ daného občianskeho združenia. Je členom medzinárodnej organizácie IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Ako nezávislý expert pôsobil pri príprave strategických dokumentov v oblasti eHealth a ako člen tímu pre zavádzanie telemdicíny pri Ministerstve zdravotníctva SR. Bol Associate Editor-om pre IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics kde stále pôsobí ako reviewer. Je členom viacerých programových výborov medzinárodných konferen…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Juraj Podroužek

Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Mgr. Juraj Podroužek, PhD. je výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Venuje sa témam etiky digitálnych technológií a hodnotovo orientovaného dizajnu. V minulosti pôsobil vo Filozofickom ústave SAV a vo viacerých technologických spoločnostiach. Je spoluzakladateľom spolku E-tika a rovnomenného podcastu o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI) zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies