Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Level-up: ako pozdvihnúť technologickú úroveň v zdravotníctve"

/ Prednáška
HealthHub predstaví služby, ktoré prispejú k digitalizácii slovenského zdravotníctva. Ako má vyzerať správny digitálny transformačný plán? Ako vieme využiť umelú inteligenciu v zdravotníctve už dnes? A ako má vyzerať správne zabezpečený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti z pohľadu kybernetickej bezpečnosti?

VIDEOZÁZNAM

Mario Minarovský

CREDIBILIS
Mario Minarovský má viac ako 25 ročné skúseností z ICT trhu v regióne CEE. Počas jeho profesionálnej kariéry pôsobil na menežerských pozíciách v nadnárodných spoločnostiach ako Novell, NetIQ, Symbol Technolgies, Nortel Networks. Jeho prednosťou je znalosť prostredia od výrobcu, cez distribútora až po integrátora. Ako konzultant sa venuje elektronizácii administratívnych procesov a kybernetickej bezpečnosti. Od roku 2008 sa aktívne podiela na elektronizácii procesov v prostredí Katolíckej cirkvi: ecclesia.sk.    
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martina Antošová

Univerzitná nemocnica Martin
Martina Antošová sa špecializuje na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina). Participuje na príprave strategických dokumentov pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky kde pôsobí vo funkcii poradcu generálneho tajomníka služobného úradu a vizionárka domény Stratégie pre inteligentnú špecializáciu RIS3 v doméne Zdravá spoločnosť v rámci prípravy nových operačných programov pre čerpanie štrukturálnych fondov EU na Slovensku pre…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Viera Bordoy

AIslovakIA
Viera Bordoy je IT nadšenkyňa so zázemím v oblasti inovácií a sociálnych vied, ktorá podporuje vedeckú komunitu na Slovensku od roku 2014. V súčasnosti sa zameriava na rozvíjanie potenciálu Slovenska v oblasti umelej inteligencie ako výkonná riaditeľka národnej platformy AIslovakIA. Zároveň pomáha budovať medzinárodnú orientáciu na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave Slovenskej technickej univerzity ako projektová manažérka.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Anton Kuzma

Slovenská technická univerzita
Pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky. V rámci výskumu a vývoja sa spoločne so skupinou prevažne mladých spolupracovníkov venuje problematike telemedicínskych prvkov a systémov. Je nositeľom viacerých výskumno-vývojových projektov v doméne elektroniky a fotoniky, pričom je v danej problematike autorom resp. spoluautorom 47 publikácií vedených v databáze Scopus s 203 citačnými ohlasmi. Výsledky výskumno-vývojového snaženia sa snaží prenášať do praktických aplikácií a posilňovať tak postavenie telemedicíny v zdravotnej starostlivosti. Zameriava sa na problematiku interdisciplinárneho prepojenia technickej sféry a zdravotníctva na úrovni prípr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies