Staňte sa partnerom

Emil Fitoš

ITAS, prezident
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (známe pod skratkou SCDI), najväčšieho európskeho digitálneho inovačného hubu na území Slovenska.
 • Ako rozmýšľajú firmy, ktoré sa rozhodli ísť cestou digitálnej transformácie   |   Jarná ITAPA 2024
  Spoločnosti, ktoré sa rozhodli pre digitálnu transformáciu, narážajú na množstvo problémov. Nemali by sme však podceňovať ich schopnosť zorientovať sa a robiť správne kroky. Na základe prieskumu, ktoré urobilo Slovenské centrum digitálnych inovácií (SCDI) na vzorke viac ako 100 spoločností, sa pokúsime identifikovať priority slovenských firiem. Uvidíme, do čoho už investovali a do čoho ešte plánujú investovať. Ukážeme si, aký je ich postoj k pokročilým technológiám vrátane umelej inteligencie. Zároveň sa pozrieme na to, ako veľmi si spájajú digitálne technológie so zelenou transformáciou. Popri štatistikách sme v SCDI zhromaždili aj množstvo stanovísk a názorov, ktoré môžu objasniť, ako firmy vidia svoje potreby. Vieme ich porovnať s tým, čo sa ponúka ako pomoc z verejných zdrojov, napríklad z Plánu obnovy a odolnosti alebo štrukturálnych fondov EÚ.
 • DISKUSIA "Nové priority slovenského eGovernmentu"   |   Jarná ITAPA 2024
 • Diskusia "Nové technológie, nové príležitosti"   |   ITAPA AI & Robotics 2024
 • ITAPA OPEN TALK: Technológie a zdroje pre zelenú budúcnosť   |   Jesenná ITAPA 2023
  Kamil Šaško, Ministerstvo hospodárstva SR (pozvaný)
 • Zelené technológie a ich význam   |   Jesenná ITAPA 2023
 • Odporúčania pre efektívnu digitalizáciu (alebo Čo novej vláde neodporúčame)   |   Jesenná ITAPA 2023
  Každá nová garnitúra dostáva pri nástupe množstvo rád. Úradníci a poradcovia poukazujú na dôležité dokumenty, ktorých sú spoluautormi. Lobisti dávajú najavo, že vedia pomôcť a generujú nápady na počkanie. Tí, ktorí sa cítili byť vynechaní, upozorňujú, že veci treba robiť inak. Kdekto má v zásuvke projekty a opatrenia, ktoré boli v minulosti neprávom opomínané. Zohľadňovanie všetkých možných cieľov a protichodných záujmov viedlo v nedávnej minulosti k nerealistickým prísľubom, nenaplneným očakávaniam, mikromanažmentu, ale aj k ignorovaniu strategických vecí, rozhodnutiam pridávať plyn a zároveň aj dupať na brzdu. Zodpovedný manažér by sa mal pozrieť na kapacity, ktoré realisticky bude mať k dispozícii, porovnať ich s požiadavkami, ktoré sa naňho valia a položiť si otázku „ČO NEROBIŤ?“. Emil Fitoš bude vo svojom príspevku hovoriť o tom, ktoré priority v skutočnosti nie sú prioritami, ktoré aktivity sú mrhaním energiou a aké prísľuby radšej nedávať. 
 • Konkurencia v štátnom IT   |   Jarná ITAPA 2023
  Jeden cieľov Programového vyhlásenia Vlády SR, ktorá prednedávnom ukončila svoje pôsobenie znel: „Vláda SR zavedie inovatívne formy nákupu v IT (agilné obstarávanie, otvorené rámcové dohody – tzv. digitálne trhovisko), aby tým po vzore krajín, ktoré sú lídrami informatizácie, podporila konkurenciu.“ Z dnešného pohľadu je zrejmé, že počet súťaží sa zvýšil, avšak počet firiem, ktoré ich vyhrávajú sa znížil. Sme svedkami narastajúceho nezáujmu IT firiem o verejné zákazky. Dôvodom je kombinácia javov - metódy obstarávania, prax pri stanovovaní predbežných hodnôt zákaziek, neodstrániteľná alebo dokonca rastúca byrokracia. Nepodarilo sa pritiahnuť vo väčšom počte nové firmy do verejného sektora. Nepodarilo sa ani zvýšiť kompetencie štátu zákazníka, tým, že by sa zásadne zvýšil počet informatikov na strane štátu. Vznikajú tu nové fenomény, ako predátorské ponuky, ktoré mieria hlboko pod predbežnú hodnotu zákazky. Štát je vysoko rizikovým zákazníkom a IT firmy, ktoré sa dokážu presadiť na iných trhoch tak vo zvýšenej miere robia. Cesta von z tohto stavu nebude jednoduchá. Prvým predpokladom, ako na ňu vyraziť, je prestať pretvárať vzťah IT sektora a verejnej správy na politiku, priznať si realitu a začať sa chovať manažérsky a profesionálne.

  VIDEOZÁZNAM
 • DISKUSIA "Prečo je ťažké stať sa dobrým?"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Slovensko v medzinárodnom porovnaní DESI (The Digital Economy and Society Index) sústavne zaostáva. Skúsili sme investovať veľké prostriedky. Nepomohlo. Riadenie sa centralizovalo, no aj tak nevidíme žiaden dramatický posun. Zvýšila sa miera kontroly projektov, ale stále sme v hodnotení medzinárodných indexov na tom zle. Prečo? Čo robíme zle? Chceme byť úspešní! Máme na to právo! Ako ho naplniť?

  EMIL FITOŠ, ITAS: "Tvrdenie o veľkých preinvestovaných prostriedkoch do digitalizácie je diskutabilné. Nie je to podložené číslami, empirické dáta ukazujú niečo iné. Popri nevyvážených investíciách je tu niekoľko ďalších faktorov, ktoré predurčujú trajektóriu Slovenska na ceste k digitalizovanej spoločnosti. Niektoré sú pozitívne a niektoré negatívne. Posilnenie pozitívnych vplyvov a eliminácia tých negatívnych by si vyžadovalo zmeny vo viacerých dnešných paradigmách. To nemusí byť ľahké ani politicky priechodné."

  VIDEOZÁZNAM
   
 • DISKUSIA "Čo môže ponúknuť slovenské AI?"   |   Jesenná ITAPA 2022
  Lídri slovenskej umelej inteligencie prezentujú zaujímavé projekty, spolupráce, riešenia z oblasti umelej inteligencie.
   
  EMIL FITOŠ, AISlovakIA: "V doméne umelej inteligencie stále ešte prebieha intenzívny vývoj a nové architektúry aj aplikácie AI sa zjavujú neustále. Popri tom je však A| už desať rokov nasadzovaná a prakticky využívaná. Aj na Slovensku sú spoločnosti, ktoré majú komponenty založené na umelej inteligencii zaradené do svojich riešení a poskytujú ich na komerčnej báze. V paneli bude krátko odprezentovaný stručný prehľad, v akých oblastiach môžu už dnes slovenskí zákazníci využívať výhody umelej inteligencie a ako sa môžu dozvedieť viac."

  Emil Fitoš, AISlovakIA
  Tomáš Vinař, Univerzita Komenského v BA
  Ivana Budinská, SAV
  Matej Pecháč, TACHYUM

  VIDEOZÁZNAM
 • Diskusia "Nákup v štátnom IT"   |   Jesenná ITAPA 2022
  ERIK HEVESI, MIRRI: "Aj vo verejnom obstarávaní je možné dosahovať dobré výsledky, len musia chcieť obe strany.“

  Jozef Graňačka, Slovensko IT 
  Erik Hevesi, MIRRI 
  Emil Fitoš, ITAS 
  Peter Kubovič, Úrad verejného obstarávania SR 
  Marián Marek, ITAS

  VIDEOZÁZNAM
 • DISKUSIA "Transformácia priemyslu"   |   Jesenná ITAPA 2022
  EMIL FITOŠ, ITAS: "Slovensko je závislé na svojom priemysle. Starostlivosť o to, aby bol konkurencieschopný a aby prosperoval by mala byť jedným z prvoradých záujmov štátu. Keďže digitalizácia firiem je kľúčovou podmienkou budúcej konkurencieschopnosti, Európska únia aj Slovensko vytvárajú sieť digitálnych inovačných hubov, ktoré majú slúžiť na podporu digitálnej transformácie podnikov. Zaujímavé bude vymeniť si názory na to, ako vyzerá doterajšie poznanie potrieb firiem."

  MARWAN OGHLI, TACHYUM: "Inovácie a rast výkonu výpočtovej techniky zakladajú nové odvetvia v priemysle 21. storočia. Slovenský superpočítač môže mať obrovský vplyv a prínos k rozvoju týchto odvetví, je to potenciál, ktorý môže výrazne zmeniť priemysel na Slovensku."

  ARTUR BOBOVNICKÝ, SIEA: "Slovenský priemysel je kľúčovým prvkom ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska. Aby priemysel bol aj naďalej motorom našej prosperity, musíme nastúpiť na cestu zelenej a digitálnej transformácie, čo pomôže firmám, ktoré vo svojej stratégii ešte nemajú zakotvené jasné ciele smerujúce ku kontinuálnemu zvyšovaniu svojej výkonnosti, produktivity a konkurencieschopnosti. Zároveň platí, že budúce stratégie by mali vnímať nielen potreby firmy, ale aj jej zamestnancov, čo je princíp, na ktorom je založená definícia priemyslu 5.0."
   
  Artur Bobovnický, SIEA 
  Emil Fitoš, ITAS 
  Marwan Oghli, TACHYUM  
  Juraj Rumanovský, FORTINET 

  VIDEOZÁZNAM
 • Duelanti   |   Jarná ITAPA 2022
 • DISKUSIA na tému priemysel 4.0   |   Jarná ITAPA 2022
 • DISKUSIA na tému priemysel 4.0   |   Jarná ITAPA 2022
 • DISKUSIA: Transformácia priemyslu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  DISKUSIA
  paneloví spíkri
  Emil Fitoš, ITAS
  Martin Kele, Matador
  Štefan Stanko, STU

  VIDEOZÁZNAM

   
 • ITAPA OPEN TALK: Ako zo Slovenska urobiť inovačnú veľmoc   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  Diskutujúci: Emil Fitoš (ITAS), Martin Kanovský (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Peter Lukeš (podnikateľ a investor), Ivan Mikloš (MESA10),  Andrej Krupa (Simplicity), Dušan Velič (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

  VIDEOZÁZNAM
 • Prezentácia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
 • DISKUSIA   |   Jarná ITAPA 2021
  paneloví spíkri
  Emil Fitoš, ITAS

  Videozáznam
 • Čím sa digitálna transformácia líši od informatizácie, tak ako sme ju poznali doteraz?   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Digitalizácia podstatným spôsobom zmenila celé odvetvia – finančné služby, maloobchod aj veľkoobchod, energetiku či telekomunikácie. Pod označením Industry 4.0 prebieha digitalizácia priemyslu. Vo všetkých týchto odvetviach prišlo k zásadným zmenám procesov, organizačných štruktúr,  ľudských zdrojov a aj obsluhy klientov. Prečo nevidíme rovnaké prínosy IT aj vo verejnej správe, napriek tomu, že dodávateľmi sú tie isté firmy?
  Stále tu máme obeh dokumentov vychádzajúci z papierového sveta. Aj elektronizované procesy kopírujú papierový svet. O rozhodnutia treba žiadať a dokladať skutočnosti. Všetky žiadosti treba schvaľovať, rozsah automatizácie je nulový. Dáta sú stále vo veľkej miere izolované. Rovnako agendy sú poplatné rezortizmu a informačné systémy túto skutočnosť verne kopírujú. Ak všetci robia to isté, akurát miesto papiera používajú počítač, v skutočnosti sa toho zmení príliš málo.

  Treba plne využiť potenciál digitálnej doby. Znamená to transformovať aj procesy vo verejnej správe a zaviesť samostatné elektronické nástroje a postupy, nezávislé a neviazané na listinné postupy a nástroje. Analógiou môžu byť napríklad banky, kde sa rovnaký úkon vykonáva inak na pobočke a inak prostredníctvom internet bankingu, pričom výsledok pre klienta je ten istý.

  Videozáznam


   
 • Okrúhly diskusný stôl   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Pozvaní diskutéri:
  Marek Antal (MIRRRI), Pavel Karel (NASES), Vladimír Dzurilla (MV ČR), Emil Fitoš (ITAS), Pavol Frič (DITEC), Gabriel Lachmann (Slovensko.Digital), Rastislav Janota (NCKB SK-CERT), Pavol Miroššay (Slovensko IT)

  Videozáznam

   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies