Emil Fitoš

IT Asociácia Slovenska, Prezident
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Atos Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019 a 2021. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapojenie do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre rozvoj umelej inteligencie AI Slovakia. Bol jedným z iniciátorov vzniku Slovenského centra digitálnych inovácií.
 • DISKUSIA "Čo môže ponúknuť slovenské AI?"   |   Jesenná ITAPA 2022

  Lídri slovenskej umelej inteligencie prezentujú zaujímavé projekty, spolupráce, riešenia z oblasti umelej inteligencie.
   
  EMIL FITOŠ, AISlovakIA: "V doméne umelej inteligencie stále ešte prebieha intenzívny vývoj a nové architektúry aj aplikácie AI sa zjavujú neustále. Popri tom je však A| už desať rokov nasadzovaná a prakticky využívaná. Aj na Slovensku sú spoločnosti, ktoré majú komponenty založené na umelej inteligencii zaradené do svojich riešení a poskytujú ich na komerčnej báze. V paneli bude krátko odprezentovaný stručný prehľad, v akých oblastiach môžu už dnes slovenskí zákazníci využívať výhody umelej inteligencie a ako sa môžu dozvedieť viac."

  Zuzana Rábeková, FEI STU
  Emil Fitoš, AISlovakIA
  Tomáš Vinař, Univerzita Komenského v BA
  Ivana Budinská, SAV
  Matej Pecháč, TACHYUM
 • DISKUSIA "Prečo je ťažké stať sa dobrým?"   |   Jesenná ITAPA 2022

  Slovensko v medzinárodnom porovnaní DESI (The Digital Economy and Society Index) sústavne zaostáva. Skúsili sme investovať veľké prostriedky. Nepomohlo. Riadenie sa centralizovalo, no aj tak nevidíme žiaden dramatický posun. Zvýšila sa miera kontroly projektov, ale stále sme v hodnotení medzinárodných indexov na tom zle. Prečo? Čo robíme zle? Chceme byť úspešní! Máme na to právo! Ako ho naplniť?

  EMIL FITOŠ, ITAS: "Tvrdenie o veľkých preinvestovaných prostriedkoch do digitalizácie je diskutabilné. Nie je to podložené číslami, empirické dáta ukazujú niečo iné. Popri nevyvážených investíciách je tu niekoľko ďalších faktorov, ktoré predurčujú trajektóriu Slovenska na ceste k digitalizovanej spoločnosti. Niektoré sú pozitívne a niektoré negatívne. Posilnenie pozitívnych vplyvov a eliminácia tých negatívnych by si vyžadovalo zmeny vo viacerých dnešných paradigmách. To nemusí byť ľahké ani politicky priechodné."

   
 • Diskusia "Nákup v štátnom IT"   |   Jesenná ITAPA 2022

  Jozef Graňačka, Slovensko IT 
  Erik Hevesi, MIRRI 
  Emil Fitoš, ITAS 
  Peter Kubovič, Úrad verejného obstarávania SR 
  Marián Marek, ITAS
   
 • DISKUSIA "Transformácia priemyslu"   |   Jesenná ITAPA 2022

  EMIL FITOŠ, ITAS: "Slovensko je závislé na svojom priemysle. Starostlivosť o to, aby bol konkurencieschopný a aby prosperoval by mala byť jedným z prvoradých záujmov štátu. Keďže digitalizácia firiem je kľúčovou podmienkou budúcej konkurencieschopnosti, Európska únia aj Slovensko vytvárajú sieť digitálnych inovačných hubov, ktoré majú slúžiť na podporu digitálnej transformácie podnikov. Zaujímavé bude vymeniť si názory na to, ako vyzerá doterajšie poznanie potrieb firiem."

  MARWAN OGHLI, TACHYUM: "Inovácie a rast výkonu výpočtovej techniky zakladajú nové odvetvia v priemysle 21. storočia. Slovenský superpočítač môže mať obrovský vplyv a prínos k rozvoju týchto odvetví, je to potenciál, ktorý môže výrazne zmeniť priemysel na Slovensku."

  ARTUR BOBOVNICKÝ, SIEA: "Slovenský priemysel je kľúčovým prvkom ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska. Aby priemysel bol aj naďalej motorom našej prosperity, musíme nastúpiť na cestu zelenej a digitálnej transformácie, čo pomôže firmám, ktoré vo svojej stratégii ešte nemajú zakotvené jasné ciele smerujúce ku kontinuálnemu zvyšovaniu svojej výkonnosti, produktivity a konkurencieschopnosti. Zároveň platí, že budúce stratégie by mali vnímať nielen potreby firmy, ale aj jej zamestnancov, čo je princíp, na ktorom je založená definícia priemyslu 5.0."

  STANISLAV KUČERA, ACCENTURE: “Digitalizácia v oblasti výroby už vyrástla z fázy “Proof of concepts” a malých izolovaných riešení pre úzky účel. Spojenie informácií z celého výrobného a dodávateľského reťazca, ich okamžitá dostupnosť a konsolidácia izolovaných riešení sú hlavné témy, ktoré vidíme vo výrobných podnikoch, ktoré sa usilujú byť pred svojou konkurenciou."

  Artur Bobovnický, SIEA 
  Emil Fitoš, ITAS 
  Marwan Oghli, TACHYUM 
  Stanislav Kučera, ACCENTURE 
  Juraj Rumanovský, FORTINET 
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným