Staňte sa partnerom

Odporúčania pre efektívnu digitalizáciu (alebo Čo novej vláde neodporúčame)

/ Prednáška
Každá nová garnitúra dostáva pri nástupe množstvo rád. Úradníci a poradcovia poukazujú na dôležité dokumenty, ktorých sú spoluautormi. Lobisti dávajú najavo, že vedia pomôcť a generujú nápady na počkanie. Tí, ktorí sa cítili byť vynechaní, upozorňujú, že veci treba robiť inak. Kdekto má v zásuvke projekty a opatrenia, ktoré boli v minulosti neprávom opomínané. Zohľadňovanie všetkých možných cieľov a protichodných záujmov viedlo v nedávnej minulosti k nerealistickým prísľubom, nenaplneným očakávaniam, mikromanažmentu, ale aj k ignorovaniu strategických vecí, rozhodnutiam pridávať plyn a zároveň aj dupať na brzdu. Zodpovedný manažér by sa mal pozrieť na kapacity, ktoré realisticky bude mať k dispozícii, porovnať ich s požiadavkami, ktoré sa naňho valia a položiť si otázku „ČO NEROBIŤ?“. Emil Fitoš bude vo svojom príspevku hovoriť o tom, ktoré priority v skutočnosti nie sú prioritami, ktoré aktivity sú mrhaním energiou a aké prísľuby radšej nedávať. 
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Emil Fitoš

SCDI
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným