Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Transformácia priemyslu"

/ Prednáška
EMIL FITOŠ, ITAS: "Slovensko je závislé na svojom priemysle. Starostlivosť o to, aby bol konkurencieschopný a aby prosperoval by mala byť jedným z prvoradých záujmov štátu. Keďže digitalizácia firiem je kľúčovou podmienkou budúcej konkurencieschopnosti, Európska únia aj Slovensko vytvárajú sieť digitálnych inovačných hubov, ktoré majú slúžiť na podporu digitálnej transformácie podnikov. Zaujímavé bude vymeniť si názory na to, ako vyzerá doterajšie poznanie potrieb firiem."

MARWAN OGHLI, TACHYUM: "Inovácie a rast výkonu výpočtovej techniky zakladajú nové odvetvia v priemysle 21. storočia. Slovenský superpočítač môže mať obrovský vplyv a prínos k rozvoju týchto odvetví, je to potenciál, ktorý môže výrazne zmeniť priemysel na Slovensku."

ARTUR BOBOVNICKÝ, SIEA: "Slovenský priemysel je kľúčovým prvkom ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska. Aby priemysel bol aj naďalej motorom našej prosperity, musíme nastúpiť na cestu zelenej a digitálnej transformácie, čo pomôže firmám, ktoré vo svojej stratégii ešte nemajú zakotvené jasné ciele smerujúce ku kontinuálnemu zvyšovaniu svojej výkonnosti, produktivity a konkurencieschopnosti. Zároveň platí, že budúce stratégie by mali vnímať nielen potreby firmy, ale aj jej zamestnancov, čo je princíp, na ktorom je založená definícia priemyslu 5.0."
 
Artur Bobovnický, SIEA 
Emil Fitoš, ITAS 
Marwan Oghli, TACHYUM  
Juraj Rumanovský, FORTINET 

VIDEOZÁZNAM
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024

Emil Fitoš

SCDI
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Marwan Oghli

TACHYUM
Marwan Oghli je v spoločnosti Tachyum zodpovedný za expanziu spoločnosti v regióne Stredného východu. Hovorí plynule arabským jazykom. Predtým ako prišiel do spoločnosti Tachyum, pracoval 15 rokov v spoločnosti IBM, kde zastával rôzne manažérske pozície vrátane rozvoja obchodu a budovania aliancií s partnermi ako Lenovo, Cisco a ďalšími firmami zvučných mien v rámci portfólia úložísk FlashSystem v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Marwan absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Artur Bobovnický

SIEA
Artur Bobovnický je riaditeľom Sekcie inovácií Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry od roku 2016. Jeho profesijné zameranie je orientované na oblasť inteligentnej špecializácie (RIS3), podporu rozvoja klastrov, digitalizácie priemyslu a podporu rozhodovania založeného na faktoch. Okrem toho zodpovedá za implementáciu medzinárodných projektov (programy H2020, Life a Interreg). Pôsobil ako riaditeľ v oblasti FMCG (2013-2016), v prvom mobilnom operátorovi na Slovensku (1994-1999), ako partner medzinárodných poradenských spoločností v oblasti manažmentu a inovácií (1991-1994, 2004-2013), a SARIO (2002-2003). Popri profesionálnom pôsobení v komerčnej sfére odovzdával skúsenosti aj ako prednášajúci na UCM FMK v Trnave, pričom sa zam…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným