Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Nové priority slovenského eGovernmentu"

/ Prednáška

Emil Fitoš

ITAS
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Vladimír Kešjar

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej. Po skončení vysokej školy pracoval vo viacerých súkromných a verejných inštitúciách v rámci SR, ako aj v zahraničí, vo vrcholovom manažmente nadnárodných spoločností, prevažne v oblasti technickej výroby a vývoja, informačných a telekomunikačných sietí, poisťovní a financií a neposlednom rade ako predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V súčasnosti pôsobí ako generálny tajomník služobného úradu MF SR, kde dbá na efektivitu procesov, optimalizáciu zdrojov, zavádzanie inovácií a zmien do pracovného prostredia. Na základe doterajších bohatých skúseností koordinuje spoluprácu jednotlivých rezortných organizácií, či podriadených organizácií MF SR.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Steinhübl

Slovensko.Digital
Peter Steinhübl je vyštudovaný právnik, ktorý sa od roku 2012 venuje oblasti IT a pracovného práva. V Slovensko.Digital pôsobí od roku 2019 ako člen Správnej Rady, od roku 2023 je na pozícii výkonného riaditeľa a súčasne zodpovedá za daňovo - odvodovú skupinu. Vzdelanie, ako aj pracovné skúsenosti, nadobudol na Slovensku, Rakúsku a v Nemecku. Venuje sa zlepšeniam v oblasti IT, najmä definovaniu a napĺňaniu potrieb zákazníka v oblasti biznisu, verejného ako aj tretieho sektora. Zameriava sa na IT riešenia, ktoré čo najviac znižujú administratívne činnosti, robia radosť, šetria čas, energiu a prinášajú úžitok.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivan Ivančin

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  Ing. Ivan Ivančin zastáva pozíciu štátneho tajomníka pre informatizáciu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Jeho víziou je transformovať digitálne služby štátu tak, aby boli efektívnejšie a užívateľsky prívetivé pre koncového používateľa, pričom kladie dôraz na zjednodušenie a urýchlenie procesov čerpania eurofondov. Má dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti IT a implementácie operačných programov. Od roku 2019 – 2023 pôsobil ako IT konzultant pre Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Generálnu prokuratúru SR, NCZI a ÚRSO, kde sa venoval digitálnej transformácií danej inštitúcie, procesu alokácie finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu, ale aj zv…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Patrik Krauspe

Ministerstvo vnútra SR
Právnik, inovatívny podnikateľ s hlbokou vášňou pre technológie. Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval ako výkonný riaditeľ Asociácie telekomunikačných operátorov, ktorá sa zasadzovala o vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj slovenského telekomunikačného trhu. Neskôr pôsobil ako generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SK-NIC, a.s. – správcu registra domény najvyššej úrovne.sk. Stál pri založení portálu ĽudiaĽuďom.sk – prvom absolútne overenom a univerzálnom online systéme darcovstva na Slovensku a stal sa jeho prvým riaditeľom. Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pôsobil ako riaditeľ kancelárie ministra. Je jedným zo zakladateľo…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies