Čím sa digitálna transformácia líši od informatizácie, tak ako sme ju poznali doteraz?

/ Prednáška
Digitalizácia podstatným spôsobom zmenila celé odvetvia – finančné služby, maloobchod aj veľkoobchod, energetiku či telekomunikácie. Pod označením Industry 4.0 prebieha digitalizácia priemyslu. Vo všetkých týchto odvetviach prišlo k zásadným zmenám procesov, organizačných štruktúr,  ľudských zdrojov a aj obsluhy klientov. Prečo nevidíme rovnaké prínosy IT aj vo verejnej správe, napriek tomu, že dodávateľmi sú tie isté firmy?
Stále tu máme obeh dokumentov vychádzajúci z papierového sveta. Aj elektronizované procesy kopírujú papierový svet. O rozhodnutia treba žiadať a dokladať skutočnosti. Všetky žiadosti treba schvaľovať, rozsah automatizácie je nulový. Dáta sú stále vo veľkej miere izolované. Rovnako agendy sú poplatné rezortizmu a informačné systémy túto skutočnosť verne kopírujú. Ak všetci robia to isté, akurát miesto papiera používajú počítač, v skutočnosti sa toho zmení príliš málo.

Treba plne využiť potenciál digitálnej doby. Znamená to transformovať aj procesy vo verejnej správe a zaviesť samostatné elektronické nástroje a postupy, nezávislé a neviazané na listinné postupy a nástroje. Analógiou môžu byť napríklad banky, kde sa rovnaký úkon vykonáva inak na pobočke a inak prostredníctvom internet bankingu, pričom výsledok pre klienta je ten istý.

Videozáznam


 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným