Staňte sa partnerom

Emil Fitoš

SCDI, generálny riaditeľ Slovenského centra digitálnych inovácií
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (známe pod skratkou SCDI), najväčšieho európskeho digitálneho inovačného hubu na území Slovenska.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Partneri podujatí ITAPA