Staňte sa partnerom

DISKUSIA "Čo môže ponúknuť slovenské AI?"

/ Prednáška
Lídri slovenskej umelej inteligencie prezentujú zaujímavé projekty, spolupráce, riešenia z oblasti umelej inteligencie.
 
EMIL FITOŠ, AISlovakIA: "V doméne umelej inteligencie stále ešte prebieha intenzívny vývoj a nové architektúry aj aplikácie AI sa zjavujú neustále. Popri tom je však A| už desať rokov nasadzovaná a prakticky využívaná. Aj na Slovensku sú spoločnosti, ktoré majú komponenty založené na umelej inteligencii zaradené do svojich riešení a poskytujú ich na komerčnej báze. V paneli bude krátko odprezentovaný stručný prehľad, v akých oblastiach môžu už dnes slovenskí zákazníci využívať výhody umelej inteligencie a ako sa môžu dozvedieť viac."

Emil Fitoš, AISlovakIA
Tomáš Vinař, Univerzita Komenského v BA
Ivana Budinská, SAV
Matej Pecháč, TACHYUM

VIDEOZÁZNAM

Emil Fitoš

ITAS
Po štúdiách a podnikaní strávil Emil Fitoš viac ako 20 rokov pracovného života v spoločnosti Siemens, neskôr v spoločnosti Atos. V roku 2014 sa stal generálnym riaditeľom Atos Slovensko a Česká republika. Pod jeho vedením bol Atos jednou z popredných spoločností na trhu s významným inovačným prínosom. 21. júna 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska a funkciu obhájil aj v rokoch 2019, 2021 a 2023. Pôsobí ako poradca vlády SR a podpredseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejného sektora a jednotný digitálny trh. Dianie v digitalizácii Slovenska ovplyvňuje aj cez svoje zapájanie sa do aktivít Digitálnej koalície a Centra pre umelú inteligenciu AISlovakIA. Je generálnym riaditeľom Slovenského centra digitálnych inovácií (zná…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Ivana Budinská

Ústav informatiky SAV
Je vedúca oddelenia Modelovania a simulácie diskrétnych procesov na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Vo svojej výskumnej práci sa zameriava sa na modelovanie a simuláciu diskrétnych systémov, multi-agentových systémov, metódy umelej inteligencie a komplexné systémy. V súčasnosti sa venuje aplikácii prírodou inšpirovaných metód v rôznych oblastiach, napr. výroba, optimalizácia výrobných liniek, riadenie dodávateľského reťazca, riadenie a koordinácia skupiny mobilných agentov – autonómnych mobilných robotov. V rámci týchto oblastí pracuje na problémoch spojených s inteligenciou roja - swarmu a swarm robotikou. Je autorkou vedeckých publikácií a riešiteľkou viacerých domácich aj medzinárodných projektov, prišom v niektorý…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Vinař

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej informatiky
Tomáš Vinař pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vyštudoval PhD na Unverzite vo Waterloo v Kanade, neskôr pôsobil ako postdoktorandký vedecký pracovník na Cornellovej Univerzite v USA. Je garantom študijného programu Dátová veda a podieľa sa na vyučovaní predmetov v oblastiach bioinformatiky, algoritmov a dátových štruktúr a strojového učenia. Vo svojom výskume sa zameriava na bioinformatiku a na využitie strojového učenia a pravdepodobnostného modelovania v tejto oblasti. Je laureátom ocenenia ESET Science Award - výnimočný vysokoškolský pedagóg z roku 2019.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Matej Pecháč

Tachyum
Vo firme pracuje ako AI software developer. V súčasnosti sa zameriava na optimalizovanie AI frameworkov PyTorch a Tensorflow na Tachyum platforme. Špecificky sa zaoberá kvantizáciou a kompresiou neurónových sietí pre rozpoznávanie obrazu, detekciu objektov, spracovávanie textu a jazyka. V rámci doktorandského štúdia sa zaoberá rozhodovaním a riadením v AI a internou motiváciou.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies