Kto sú ľudia ÚPVII?

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prešiel pred rokom výraznou zmenou. Generálnym riaditeľom sekcie informačných technológií verejnej správy sa stal Jaroslav Kmeť. A práve ten pred rokom aj na kongrese ITAPA hovoril o nutnosti získať na smelé vízie UPVII tých správnych ľudí. Ľudí s bohatými skúsenosťami, ktorí sú otvorení novým výzvam, ktoré predstavuje transformácia na „štát priateľský voči občanom“.

Na kongrese ITAPA budete mať šancu spoznať ľudí, ktorí pracujú na zlepšeniach systémov a služieb informatizácie.

Alexandra Horná bude v diskusii o verejnom obstarávaní 11. novembra hovoriť o druhom vydaní koncepcie nákupu IT vo verejnej správe a ďalších zmenách novely zákona. Peter Kucer vystúpi 12. novembra v paneli Cloud vo verejnej správe s prezentáciou vládneho cloudu.

13. novembra si doobeda budete môcť vypočuť Skúsenosti s bezpečnosťou vo verejnej správe generálneho riaditeľa sekcie kybernetickej bezpečnosti, Jana Majtana. Poobede vystúpi v paneli eGovernment pre ľudí vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií, Viera Hainzl, aby prezentovala Benchmark elektronických služieb na Slovensku ako pracovný nástroj zlepšovania elektronických služieb štátu. V tomto paneli tiež Ján Bačko zhrnie zmeny, ktoré za rok ÚPVII prinieslo v prezentácii Modern-eSlovensko, čo rok dal.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným