Ján Bačko

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Riaditeľ odboru riadenia IT Projektov

Ján Bačko má viac ako 20 rokov praxe v IT sektore v oblastiach riadenia projektov IS verejnej správy, bankových, telekomunikačných a utilitných IS. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré odborné aj manažérske funkcie v oblasti ICT hlavne v súkromnej sfére hlavne v oblasti riadenia projektov. Má viacero certifikácií z oblastí riadenia IT projektov a podpory a prevádzky IT (ITIL, Prince 2 aj IPMA A).

Aktuálne pôsobí viac ako rok v štátnej správe na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde zastáva pozíciu Riaditeľa odboru riadenia IT projektov. Ako riaditeľ zodpovedá za riadenie všetkých IT projektov, interných aj externých, v pôsobnosti úradu v celom životnom cykle.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020