Staňte sa partnerom

Ján Bačko

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Riaditeľ odboru riadenia IT Projektov

Ján Bačko má viac ako 20 rokov praxe v IT sektore v oblastiach riadenia projektov IS verejnej správy, bankových, telekomunikačných a utilitných IS. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré odborné aj manažérske funkcie v oblasti ICT hlavne v súkromnej sfére hlavne v oblasti riadenia projektov. Má viacero certifikácií z oblastí riadenia IT projektov a podpory a prevádzky IT (ITIL, Prince 2 aj IPMA A).

Aktuálne pôsobí viac ako rok v štátnej správe na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde zastáva pozíciu Riaditeľa odboru riadenia IT projektov. Ako riaditeľ zodpovedá za riadenie všetkých IT projektov, interných aj externých, v pôsobnosti úradu v celom životnom cykle.

 • Modern-eSlovensko, čo rok dal   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Hlavnou prioritou informatizácie je priniesť vylepšenia systémov a služieb, do ktorých štát v minulosti investoval nemalé finančné prostriedky tak, aby sa nielenže vynaložené náklady štátu vracali, ale aby v čo najväčšej miere šetrili prostriedky a čas ľuďom. Vízia "priateľského štátu k občanom", projekty a aktivity v oblasti napĺňania princípu “jedenkrát a dosť”( nerobme z ľudí poštárov medzi úradmi, už žiadne čakanie na úradoch, odovzdajme dáta ľuďom, informatizáciou šetríme ľuďom čas a peniaze) sú atribúty zrozumiteľné širokému publiku, ktoré by mali priniesť informatizáciu bližšie k ľuďom. Čo sa po roku podarilo naplniť? Kde je potrebné investovať zvýšené úsilie? Aká je vízia rozvoja egovernmentu pre nasledujúce obdobie?

  Videozáznam

 • Pokračujeme v boji s byrokraciou   |   Jarná ITAPA 2019
 • Jedenkrát a dosť   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  V roku 2017 sa spustila prvá praktická implementácia princípu definovaného v NKIVS pod názvom „jeden krát a dosť“. Bol vytvorený a schválený „Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) č. 177/2018“, ktorý upravuje viac ako 160 iných zákonov tak, aby občania už nemuseli od 1.9.2018 nosiť na úrady Výpisy z obchodného a živnostenského registra a ani Výpis z listu vlastníctva. Od 1. 1. 2019 bude zrušené aj nosenie Výpisu z registra trestov fyzických osôb. To ako prebiehala samotná implementácia a podpora od schválenia zákona až doteraz a ako sú ďalšie kroky pre dosiahnutie princípu „jeden krát a dosť“ Vám ukážeme v našej prezentácii.

  Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies