Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2019

08:30
Registrácia účastníkov
09:30
8:30–10:00 Strategické smerovani
11:00
Coffee-Break
11:30
SEKCIA 1
10:30-12:00 eGovernment pre ľudí
10:30-12:00 Správa a bezpečnosť sietí: Asociované podujatie Cybertapa
13:00
Obed
14:00
SEKCIA2
13:00 –14:30 Smart Cities and Regions
13:00 –14:30 Správa a bezpečnosť sietí: Asociované podujatie Cybertapa
15:30
Coffee-break
16:00
SEKCIA3
15:00 – 16:30 Cloud vo verejnej správe
15:00 – 16:30 Efektívna verejná správa
15:00 – 16:30 Kryptovanie: Asociované podujatie Cybertapa
17:30
Ukončenie prvého dňa kongresu