Viera Hainzl

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Viera Hainzl pracuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od februára 2017. Začínala na oddelení Programovej kancelárie a následne sa začala venovať príprave národného projektu Zlepšenie digitálnych služieb verejnej správy prostredníctvom behaviorálnych inovácií financovaného z OP EVS. V rámci prípravy pre realizáciu projektu vytvorila oddelenie behaviorálnych inovácií, ktoré aktuálne vedie. Cieľom oddelenia je zlepšiť digitálne služby VS z pohľadu užívateľa a zároveň zabezpečiť prenos vedomostí aplikácie behaviorálnych inovácií do prostredia VS SR so zameraním na digitálne služby.

Na Úrad podpredsedu vlády SR prišla po 11 ročnom pôsobení na oddelení marketingu v spoločnosti Orange Slovensko, počas ktorého získala bohaté skúsenosti na pozíciách zastrešujúcich rozvoj mobilných a fixných služieb.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020