Staňte sa partnerom

Benchmark elektronických služieb na Slovensku

/ Prednáška

V centre záujmu oddelenia behaviorálnych inovácií je téma používateľskej kvality elektronických služieb štátu a transformácia myslenia verejnej správy. Transformácia je kľúčová a prináša potrebu štrukturálnych, procesných zmien a zmien v rozmýšľaní zodpovedných orgánov a úradníkov. So zameraním na tieto nevyhnutné zmeny sme pripravili Metodiku používateľsky kvalitných služieb, aktualizovali sme Jednotný dizajn manuál elektronických služieb a vytvorili tzv. benchmark alebo hodnotenie elektronických služieb v kontexte životných situácií z pohľadu používateľa. Hodnotenie predstavuje pracovný nástroj kontinuálneho zlepšovania elektronických služieb z pohľadu používateľa pre všetky zodpovedné osoby. Objektivizácia a reálny pohľad na elektronické služby štátu, nástroj na sebahodnotenie, ale aj konkrétne návody na zlepšenie vo svojom príspevku predstaví vedúca oddelenia behaviorálnych inovácií ÚPVII.

Videozáznam

Viera Hainzl

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Viera Hainzl pracuje na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od februára 2017. Začínala na oddelení Programovej kancelárie a následne sa začala venovať príprave národného projektu Zlepšenie digitálnych služieb verejnej správy prostredníctvom behaviorálnych inovácií financovaného z OP EVS. V rámci prípravy pre realizáciu projektu vytvorila oddelenie behaviorálnych inovácií, ktoré aktuálne vedie. Cieľom oddelenia je zlepšiť digitálne služby VS z pohľadu užívateľa a zároveň zabezpečiť prenos vedomostí aplikácie behaviorálnych inovácií do prostredia VS SR so zameraním na digitálne služby. Na Úrad podpredsedu vlády SR prišla po 11 ročnom pôsobení na oddelení marketingu v spoločnosti Orange Slovensko, počas ktorého zís…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Konečný

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Martin počas kariéry pracoval ako programový manažér pre partnerov v Microsoft ČR a CEE a ako konzultant pre CX technológie v Oracle. Vyštudoval ekonomickú analýzu a IT systémy v podnikaní. V súčasnosti pracuje ako projektový manažér v tíme pre behaviorálny výskum a inovácie (BRISK) na ÚPVII so zameraním na používateľskú prívetivosť digitálnych technológií. 
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným