Jan Majtan

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti

Študoval bankovníctvo a aplikovanú informatiku na univerzitách vo Viedni a Amsterdame. Nastúpil do Creditanstalt Bankverein vo Viedni, následne pracoval na exekutívnych manažérskych pozíciách vo viacerých európskych krajinách pre ING Bank, AIG Financial Services, bol členom predstavenstva a generálnym riaditeľom v spoločnostiach skupiny Raiffeisen Bank International. Neskôr pracoval ako riaditeľ a poradca v konzultačných spoločnostiach zameraných na projektové a procesné riadenie, IT bezpečnosť, návrhy bezpečných systémov, riadenie prevádzky a špecializované poradenstvo. V súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.

 

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným