Peter Kucer

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Dr. Ing. Peter Kucer, MBA je riaditeľom cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 1. marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používania vládnych cloudových služieb. Je absolventom Žilinskej univerzity, kde v roku 1994 obhájil titul PhD v oblasti adaptívneho riadenia a v roku 2009 získal titul MBA na Univerzite Reading vo Veľkej Británii. Počas svojej viac ako 20 ročnej medzinárodnej profesionálnej kariéry sa venoval informačným technológiam, trendom v informatizácií spoločnosti a priemyslu a od roku 2013 aktívne pôsobí v oblasti cloudu. Je vedúcim niekoľkých pracovných skupín zaoberajúcimi sa vládnym cloudom pri ÚPVII.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
 • Vládny cloud - vládne cloudové služby   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami. Prezentácia poskytuje podrobnejší pohľad na časti vládneho cloudu a ich aktuálny status. Vo väčšom detaile vysvetľuje pravidlá, definuje povinnosti a potrebné toky informácií s cieľom zabezpečenia účelného využívania vládnych cloudových služieb, najmä služieb verejného cloudu. Dáva prehľad aktuálne zapísaných vládnych cloudových služieb a návrh ďalších krokov pre efektívne využívanie vládneho cloudu.

  Videozáznam

 • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

 • Hybridný cloud   |   Jarná ITAPA 2019

  Slovenská vláda a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu je koordinátorom poskytovania a používania vládnych cloudových služieb podľa § 10a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente. Prezentácia poskytuje podrobnejší pohľad na fungovanie vládneho cloudu, predstavuje zodpovednosti orgánov verejnej moci, dodávateľov vládnych cloudových služieb a činnosť UPPVII. Svojim obsahom vysvetľuje pravidlá, definuje povinnosti a potrebné toky informácií s cieľom zabezpečenia efektívneho a účelného využívania cloudových služieb.

  Videozáznam
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným