Staňte sa partnerom

Modern-eSlovensko, čo rok dal

/ Prednáška

Hlavnou prioritou informatizácie je priniesť vylepšenia systémov a služieb, do ktorých štát v minulosti investoval nemalé finančné prostriedky tak, aby sa nielenže vynaložené náklady štátu vracali, ale aby v čo najväčšej miere šetrili prostriedky a čas ľuďom. Vízia "priateľského štátu k občanom", projekty a aktivity v oblasti napĺňania princípu “jedenkrát a dosť”( nerobme z ľudí poštárov medzi úradmi, už žiadne čakanie na úradoch, odovzdajme dáta ľuďom, informatizáciou šetríme ľuďom čas a peniaze) sú atribúty zrozumiteľné širokému publiku, ktoré by mali priniesť informatizáciu bližšie k ľuďom. Čo sa po roku podarilo naplniť? Kde je potrebné investovať zvýšené úsilie? Aká je vízia rozvoja egovernmentu pre nasledujúce obdobie?

Videozáznam

Ján Bačko

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ján Bačko má viac ako 20 rokov praxe v IT sektore v oblastiach riadenia projektov IS verejnej správy, bankových, telekomunikačných a utilitných IS. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré odborné aj manažérske funkcie v oblasti ICT hlavne v súkromnej sfére hlavne v oblasti riadenia projektov. Má viacero certifikácií z oblastí riadenia IT projektov a podpory a prevádzky IT (ITIL, Prince 2 aj IPMA A). Aktuálne pôsobí viac ako rok v štátnej správe na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde zastáva pozíciu Riaditeľa odboru riadenia IT projektov. Ako riaditeľ zodpovedá za riadenie všetkých IT projektov, interných aj externých, v pôsobnosti úradu v celom životnom cykle.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies