Budovanie bezpečného štátu

Kybernetická bezpečnosť začína byť čoraz významnejšou témou. Aj preto Európska komisia vyhlásila október za mesiac európskej kybernetickej bezpečnosti. Tento rok je špeciálne zameraný na dve témy. Prvou je bezpečné online správania pri našom denno-dennom používaní internetu, druhou je ako nestratiť prehľad v rýchlo sa meniacich technológiách a výzvach s nimi spojenými.

 

Počítačovej kriminalite nahráva anonymita typická pre kybernetický priestor.  Mnohé služby verejnej správy od občanov požadujú množstvo osobných údajov, ktoré k nim priraďujú. Utajenie, anonymita a bezpečnosť týchto údajov sú však pre občanov čoraz dôležitejšie – aj s prihliadnutím na rôzne lapsusy, ktoré sa rôznym štátnym inštitúciám občas podaria.  Na Slovensku sme mali prípad skompromitovaného hesla nbusr123, v Spojenom kráľovstve majú dokumentovaných viacero prípadov straty osobných alebo citlivých údajov, keď sa napríklad našlo nezaheslované USB s informáciami o pripravovaných verejnoprospešných projektoch a menách občanov zapojených do týchto aktivít a napríklad v Austrálii začiatkom tohto roku hacker napadol systémy hlavných politických strán.

Čo môže urobiť vláda, aby jej občania verili, že citlivé informácie, ktoré jej zverili, sú chránené? Jeden z krokov je vytvoriť jednotnú nadnárodnú platformu, kde si jednotlivé organizácie a štáty vymieňajú svoje skúsenosti a v prípade medzinárodných kybernetických zločincov postupujú spoločne. Ďalšou, veľmi dôležitou zložkou je školenie zamestnancov verejnej správy. Nie nadarmo sa hovorí, že organizácia je len taká silná ako jej najslabší článok. Ľudia pracujúci vo verejnej správe majú každodenne prístup k množstvu citlivých osobných údajov, mali by preto veľmi dobre vedieť, ako tieto údaje neohroziť.

Čoraz viac našich osobných údajov dávame online, veľakrát ich ale zabúdame adekvátne chrániť. Aj preto je dnes kybernetická bezpečnosť veľmi aktuálnou témou. V rámci kongresu ITAPA bude téme kybernetickej bezpečnosti venovaná streda, 13. novembra. Vladimír Radunovič, Sergei Butenko a Rastislav Janota budú hovoriť o kyberneticky bezpečnom štáte. V ďalšom bloku sa Radim Polčák, Lenka Gondová, Ján Majtan, Ivan Makatura, Andrej Aleksiev, Zsolt Géczi, Tomáš Hlavsa a Roman Čupka pozrú na jednotlivé aspekty boja proti počítačovej kriminalite. Po obede sa viac sústredíme na ochranu citlivých dát pred únikom. V paneli Kybernetická bezpečnosť sa na túto tému zamerajú Michal Sekula, Ján Odzgan, Peter Bíro, Tomáš Vobruba a Peter Kočík.


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným