Peter Bíro

SK-NIC, riaditeľ

Je dlhodobým expertom pre orgány zodpovedné za informatizáciu spoločnosti, v súčasnosti je riaditeľom spoločnosti SK-NIC, a.s., národnej autority pre doménu .sk.

Má dlhoročné skúsenosti v implementácii informačno-komunikačných technológií do legislatívy a v štandardizácii IKT. Je odborníkom na kybernetickú bezpečnosť či tvorbu odbornej terminológie týkajúcej sa technológií. Špecializuje sa aj na vecné témy ako napr. prístupnosť technológií alebo správa internetu. Vedie pracovné skupiny štátnej správy pre rôzne oblasti informatizácie, zastupuje SR ako expert  v odborných skupinách Európskej komisie, RIPE NCC, GAC atď. Školí a prezentuje na medzinárodnej úrovni, vytvára strategické materiály, metodiky, či analytické dokumenty a pôsobí aj ako kontrolór a konzultant v rôznych oblastiach štandardizácie informačných technológií verejnej správy.

Prednášky spíkra

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky