Andrej Aleksiev

Check Point

Andrej Aleksiev je posledné 3 roky riaditeľom pobočky Check Point Software Technologies na Slovensku. Po absolvovaní vysokej školy v Taliansku a doktorandského štúdia v Rusku sa vrátil naspäť domov na Slovensko, kde sa venuje informačným technológiám už vyše 13 rokov. Je ženatý, má 2 deti a okrem iného sa rád venuje etickému hackovaniu a využívaniu najmodernejších technológii v boji proti kybernetickým útokom. Ako filantrop podporuje aj aktivity mimo svoju profesiu, ako napríklad postavenie bronzovej sochy Bratislavského velikána W. Kempelena v životnej veľkosti v Bratislave.

  • O zabezpečení organizácie   |   Jarná ITAPA 2020

    Zákazník investoval nemalé prostriedky do kybernetickej bezpečnosti. A mal celkom pochopiteľne dobrý pocit z vysokej úrovne zabezpečenia.  Až dokiaľ hackerský útok neprišiel cez smart ovládač akvária v kancelárii....

    Skutočnosť je totiž taká, že súčasné útoky majú viacvektorovú formu. Útočníci systematicky testujú vyspelosť obranného perimetra a hľadajú zabudnuté dvierka. Tak, ako sa prostredie vo firme stáva čoraz viac digitálne prepojeným, tak prudko rastú možnosti pre útočníkov. Vyskúšajú  napadnúť webstránku, tá má väčšinou dobré zabezpečenie. A čo takto on-line predaj? Alebo možno firemné videokonferencie majú slabšiu ochranu? Alebo zamerať sa na pracovnú stanicu zamestnanca, ktorý je na homeoffice?  Alebo snáď ovládanie osvetlenia v budove je slabo zabezpečené!

    Každá reťaz je len tak silná ako jej najslabšie ohnivko. Aj veľké prostriedky investované do kybernetickej ochrany môžu byť takmer zbytočné, ak sa „zabudne“ na čo i len jeden málo významný informačný systém, ktorý má za úlohu nerobiť nič iné, len udržiavať správnu teplotu akvária...

    V prezentácii na príklade zákazníka ukážeme, ako postupuje typický viacvektorový útok a ako vyhľadáva najslabšie miesta obrany. Ale najmä ukážeme, ako budovať architektúru odolnú voči takýmto útokom. A ako sa efektívne brániť, keď už útok nastane. 

  • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2020

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným