Andrej Aleksiev

Check Point

Andrej Aleksiev je posledné 3 roky riaditeľom pobočky Check Point Software Technologies na Slovensku. Po absolvovaní vysokej školy v Taliansku a doktorandského štúdia v Rusku sa vrátil naspäť domov na Slovensko, kde sa venuje informačným technológiám už vyše 13 rokov. Je ženatý, má 2 deti a okrem iného sa rád venuje etickému hackovaniu a využívaniu najmodernejších technológii v boji proti kybernetickým útokom. Ako filantrop podporuje aj aktivity mimo svoju profesiu, ako napríklad postavenie bronzovej sochy Bratislavského velikána W. Kempelena v životnej veľkosti v Bratislave.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • Útok čakajte odvšadiaľ   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020

  Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešné kybernetické útoky sú cielené a sofistikované. Ak ponecháte čo i len jeden bod vstupu zraniteľným voči kybernetickému útoku, ohrozíte tak celú vašu organizáciu. Počas našej prezentácie Vám ukážeme spôsob, ako vám vieme pomôcť v procese prevencie kybernetických útokov.
 • O zabezpečení organizácie   |   Jarná ITAPA 2020

  Zákazník investoval nemalé prostriedky do kybernetickej bezpečnosti. A mal celkom pochopiteľne dobrý pocit z vysokej úrovne zabezpečenia.  Až dokiaľ hackerský útok neprišiel cez smart ovládač akvária v kancelárii....

  Skutočnosť je totiž taká, že súčasné útoky majú viacvektorovú formu. Útočníci systematicky testujú vyspelosť obranného perimetra a hľadajú zabudnuté dvierka. Tak, ako sa prostredie vo firme stáva čoraz viac digitálne prepojeným, tak prudko rastú možnosti pre útočníkov. Vyskúšajú  napadnúť webstránku, tá má väčšinou dobré zabezpečenie. A čo takto on-line predaj? Alebo možno firemné videokonferencie majú slabšiu ochranu? Alebo zamerať sa na pracovnú stanicu zamestnanca, ktorý je na homeoffice?  Alebo snáď ovládanie osvetlenia v budove je slabo zabezpečené!

  Každá reťaz je len tak silná ako jej najslabšie ohnivko. Aj veľké prostriedky investované do kybernetickej ochrany môžu byť takmer zbytočné, ak sa „zabudne“ na čo i len jeden málo významný informačný systém, ktorý má za úlohu nerobiť nič iné, len udržiavať správnu teplotu akvária...

  V prezentácii na príklade zákazníka ukážeme, ako postupuje typický viacvektorový útok a ako vyhľadáva najslabšie miesta obrany. Ale najmä ukážeme, ako budovať architektúru odolnú voči takýmto útokom. A ako sa efektívne brániť, keď už útok nastane. 

 • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2020

 • Bezpečnosť v cloude a multicloude   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Dnes sú trendy v používaní cloudu nezvratné. Dokonca aj na miestach, kde by sme takéto riešenia neočakávali, odovzdávame dôveru tretím stranám. Ako sa môžeme zabezpečiť v prípade cloudových riešení bez toho, aby sme stratili prehľad o bezpečnosti? Vyskúšajte funkciu Multicloud.

  Videozáznam

 • Výročný okrúhly stôl   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Prezentácia poskytne komplexný pohľad na kohéznu politiku po roku 2021. V príspevku sa dozviete, ako budú prebiehať negociácie k novému viacročnému finančnému rámcu, aké zjednodušenia prinesie, čo nás čaká v najbližšom období. Dozviete sa tiež o cieľoch a prioritách Európskej komisie a o možnostiach kumulovania viacerých zdrojov financovania.

  Videozáznam

 • Ako to vidíme my   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  Svet kybernetického priestoru je veľmi dynamický a relatívny. Hrozby môžu vznikať a miznúť v časoch a na miestach, ktoré sa nám môžu zdať nepravdepodobné. Jediným spôsobom, ako sa chrániť, je predvídať ďalší útok útočníkov. Čo robíme? Aké sú budúce trendy?

  Videozáznam

 • DISKUSIA: Okrúhly stôl   |   Jarná ITAPA 2019

 • 7. generácia útokov a bezpečnost slovenského internetu   |   Jarná ITAPA 2019

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným