Lenka Gondová

ISACA Slovensko

Od roku 2001 vedie konzultačnú spoločnosť Pro Excellence s.r.o. v oblasti implementácie a auditov systémov riadenia informačnej bezpečnosti, auditov informačných systémov a ochrany osobných údajov. Od roku 2015 je prezidentkou združenia ISACA Slovensko - neziskovej organizácie zastrešujúcej odborníkov z oblasti riadenia, bezpečnosti a auditu informačných technológií.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020