Radim Polčák

Masarykova Univerzita, riaditeľ Inštitútu práva a technológie
Radim Polčák je riaditeľ Inštitútu práva a technológie na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity. Vyučuje a publikuje na tému kybernetické právo a filozofia práva na Masarykovej univerzite a hosťovsky prednáša na právnických školách a právnych vzdelávacích inštitútiach v Európe a Amerike. Radim je predseda výročného medzinárodného sympózia Kyberpriestor, šéfredaktor časopisu Masarykovej univerzity Právo a technológie, riaditeľ redakčnej rady Revue pre právo a technológie a člen redakčných rád a riadiacich orgánov vedeckých časopisov a medzinárodných konferencií so zameraním na IKT právo v Európe a Ázii. Radim je zakladajúci člen Európskeho právneho inštitútu, zakladajúci člen Európskej akadémie pre právo a technológie,  člen arbitrážneho súdu .eu ADR a člen viacerých vládnych a vedeckých odborných a poradných orgánov a projektových konzorcií. Je autorom a spoluautorom viac ako 150 vedeckých publikácií, kníh a článkov predovšetkým so zameraním na kybernetické právo a filozofiu práva.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
  • Certifikácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Smernica NIS a jej implementácia vyžadujú v oblasti kybernetickej bezpečnosti zavedenie a plnenie performatívne definovaných bezpečnostných štandardov. Logika compliance v tomto prípade vedie medzi súkromnými aj verejnými správcami základných služieb k veľkému dopytu po audítorských a certifikačných službách umožňujúcich oficiálne potvrdenie súladu príslušných riešení s požiadavkami právnej úpravy. Na túto požiadavku teraz čerstvo reaguje Akt o kybernetickej bezpečnosti zavádzajúci systém európskej certifikácie. Príspevok sa zameria na logiku fungovania aktu a na aktuálny stav jeho implementácie. Pozornosť bude venovaná predovšetkým kritickému prehodnoteniu pripravovaných certifikačných schém (systémov), fungovanie národných CAB v malých členských štátoch a priestoru pre nezávislé národné riešenie v kybernetickej bezpečnosti a príbuzných oblastiach.

    Videozáznam

  • Platformy pod kontrolou   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy

    V posledných rokoch pozorujeme nárast fenoménu prenájmu zariadení alebo platforiem služieb C2C. Okrem globálnych hráčov ako Uber alebo Airbnb sa pravidelne objavujú (a miznú) miestni alebo regionálni poskytovatelia, ktorí poskytujú široké spektrum služieb od babysittingu po upratovanie alebo domáce kulinárske zážitky. Tieto platformy sú vedené profesionálne obchodnými podnikmi a vyhovujú štandardným požiadavkám verejnosti na jedlo, ubytovanie, dopravu a pod. Na druhej strane, obyčajné služby sú poskytované ako C2C, čo sťažuje ich prispôsobenie tradičným reguláciam pre zdravie, bezpečnosť, zdanenie, pracovné podmienky a iné dôležité oblasti. Prezentácia bude rozoberať tieto regulačné otázky a vytýči možný vývoj nového európskeho regulačného rámca.
     
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným