Tomáš Vobruba

Check Point

V spoločnosti Check Point pracuje posledné 3 roky na pozícii technického presale špecialistu pre Slovenskú republiku. Bezpečnosti sa venuje už 20 rokov. Dlhú dobu pracoval v spoločnosti AEC, kde nabral veľké množstvo skúseností s bezpečnosťou informačných systémov. Získal rad certifikátov z odborných školení na problematiku Unix / Linux, antivírusových produktov, bezpečnosti a analýzy systémov, šifrovanie dát a iné. Tomáš sa tiež venuje rozsiahlej prednáškovej činnosti nielen na konferenciách. Vedie technické školenia na problematiku threat prevention bezpečnosti, šifrovanie, sieťové (internetové) komunikácie a bezpečnosti, a problematiky bezpečnosti firewallov.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019
  • Best security - THINK LIKE HACKER!   |   CyberTAPA

    Staňte sa na chvíľu hackermi a cracknite naše systémy. Kto bude najlepší, vyhráva. Spolu s naším inžinierom sa ponoríme do temných vôd hackingu, prejdeme na druhú stranu barikády a pokúsime sa myslieť ako oni. Stačí, ak si donesiete vlastný notebook.