Staňte sa partnerom

Roman Čupka

Flowmon, Senior Principal Consultant, Progress

Roman Čupka pôsobí v oblasti informačných technológií, informačnej a kybernetickej bezpečnosti viac ako 15 rokov. Momentálne zastáva pozíciu hlavného konzultana v spoločnosti Flowmon, ktorá je od 1.11.2021 súčasťou medzinárodnej spoločnosti Progress. Firmám a organizáciám verejnej správy prináša moderné riešenia budovania monitoringu IT infraštruktúry s ohľadom na plnenie legislatívnych požiadaviek. V posledných rokoch sa zaoberá technológiami, ktoré využívajú metódy umelej inteligenie, strojového učenia a automatizácie pre zabezpečenie dostupnosti a kvality služieb, biznis procesov a IT bezpečnostných operácií.


 

 • Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti volá po automatizácii   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2021: Ako sa stať najlepším?
  V krátkej prednáške sa zamyslíme nad technologickými možnosťami automatizovaného poskytovania informácií v kontexte novelizácie Zákona o kybernetickej bezpečnosti (§24a), automatizovanému vyhodnocovaniu a nahlasovaniu kybernetických bezpečnostných incidentov, jednotlivých udalostí, ich indikátorov kompromitácie (IoCs) a pridružených atribútov.

  VIDEOZÁZNAM

   
 • Ako zabezpečiť dostupnosť aplikácií pre digitálny štát   |   Jarná ITAPA 2021
  Architektúra digitálneho štátu sa nezaobíde bez nástrojov pre kontrolu doručovania a dostupnosti aplikácií občanom, monitoringu používateľských skúseností a ich ochrany pre útokmi spôsobujúcimi nedostupnosť služieb a kompromitáciu infraštruktúry. V krátkej prezentácií si predstavíme 4 základné technologické prístupy, na ktoré je pri tvorbe architektúry potreba myslieť a mali by byť súčasťou koncepčnej digitalizácie štátu.

  Videozáznam
 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Diskusia pozvaných hostí:
  Ján Andraško, Binary Confidence
  Roman Čupka, Flowmon Networks
  Marek Kľoc, LYNX
  Peter Kočík, FORTINET
  Július Selecký, ESET
  Marek Zeman, Tatra Banka

  Videozáznam
 • Na jedno oko slepý a na druhé nevidí   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  Rok 1912 má so súčasnou kybernetickou bezpečnosťou spoločné viac, než si väčšina ľudí myslí. Rovnako ako rok 2020, ktorý “rozpumpoval” masívnu digitálnu transformáciu a pre súčasné generácie navždy zmenil prístup k práci, techológiám, medziľudským vzťahom a bezpečnosti ako takej. A v obidvoch prípadoch je spoločným menovateľom vizibilita...

  Videozáznam
 • Osvedčené postupy v rámci odhaľovania a riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  V priebehu prezentácie si predstavíme osvedčené postupy na aplikovanie kyberetickej bezpečnosti v organizáciách a dotkneme sa niekoľkých technologických platofriem v rámci dôležitých paragrafov zákona 69/2018 Z.z., ktoré sa venujú najmä bezpečnostným opatreniam a povinnostiam prevádzkovateľov základných služieb.

  Videozáznam

 • The Hacker's Fingerprints   |   CyberTAPA

  V priebehu workshopu zistíme, aké techniky používajú hackeri a aké digitálne stopy zanechávajú v prevádzke na sieti. Preskúmame niekoľko scenárov hackerstva a dozvieme sa niečo o spoofingu DHCP a DNS, o tom, na čo slúži scanovanie portov alebo ako možno nahradiť dôveryhodný šifrovací certifikát tým falošným. Všetko toto v reálnom prostredí spolu s ukážkami detekcie a forénznej analýzy.

 • Na viditeľnosti v počítačovej sieti záleží   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Kybernetická ochrana súčasnosti a budúcnosti sa nezaobíde bez takzvanej Threat Intelligence, ktorá identifikuje známych útočníkov a bez behaviorálnej analýzy v reálnom čase, ktorá v kombinácii so strojovým učením a prvkami umelej inteligencie vyhodnocuje komunikáciu v počítačových sieťach a správanie sa používateľov. V spojení s automatizačnými nástrojmi a klasifikačnými mechanizmami je tak dnes možné skrátiť reakčnú dobu na narušenie bezpečnosti z mesiacov na minúty a zároveň získať potrebné dáta pre forénzne kroky, ktoré posilňujú prevenciu. Pre organizácie verejnej správy aj firmy je to jediná cesta, ako vyhovieť novým prísnym legislatívnym požiadavkám, ako sa vyhnúť pokutám a fiasku, ktoré zvyčajne nasleduje po úniku citlivých dát, alebo znefunkčnení služieb pre občanov či zákazníkov.

  Videozáznam

 • Detekcia, automatizácia a nahlasovanie kyber bezpečnostných udalostí a incidentov v reálnom čase   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Identifikácia a analýza bezpečnostných incidentov dnes organizáciám vo verejnom aj súkromnom sektore trvá 45 až 250 dní a zvyčajne k nej dochádza až keď dôjde napr. k úniku citlivých dát, osobných údajov alebo znefunkčneniiu kritickej služby. Nová legislatíva, ako je napríklad Zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorá vychádza zo smernice NIS, rovnako ako ďalšie právne úpravy ako sú GDPR však vyžadujú povinne hlásiť incidenty prakticky okamžite – do niekoľkých hodín či dní a zároveň implementovať také nástroje a postupy, ktoré budú vznikom incidentov predchádzať. Čo treba spraviť z technického a procesného hľadiska pre zrýchlenie identifikácie hrozieb, zefektívnenie reakcií a v konečnom dôsledku aj pre plnenie legislatívnych požiadaviek?

  Videozáznam

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies