Roman Čupka

Flowmon, Principal Consultant CEE

Roman Čupka v súčasnosti zastáva pozíciu Country Managera pre Slovensko a hlavného konzultanta v regióne CEE v spoločnosti Flowmon Networks. Firmám a organizáciám verejnej správy prináša nové moderné vízie budovania monitorovania sieťovej infraštruktúri s ohľadom na aktuálne legislatívne požiadavky najmä z prostredia kybernetickej bezpečnosti. V posledných rokoch sa zaoberá technológiami, ktoré využívajú metódy umelej inteligenie a strojového učenia pre zabezpečenie plynulej prevádzky poskytovaných kritických služieb verejnosti a firemným zákazníkom.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020