Wikitapa

eGovernment
Ktoré krajiny dominujú prieskumom v oblasti informatizácie spoločnosti, aký je súčasný stav eGovernmentu na Slovensku, čo sú jeho výzvy a aké sú vízie Slovenska do budúcnosti?
Kybernetická bezpečnosť
V dnešnej dobe je kybernetický priestor novým prostredím, v ktorom sa odohráva ekonomika, politika a súkromné životy ľudí. Svet sa zásadným spôsobom mení, digitálne technológie ho prepájajú tak, ako nebol prepojený nikdy pre tým. Kybernetická bezpečnosť sa dostáva do hľadáčika vlád a politických predstaviteľov, ako aj manažérov a ľudí zodpovedných za riadenie a chod súkromných firiem.
Digitálne zdravotníctvo
Slovenské zdravotníctvo čelí mnohým výzvam. V čase pandémie sme si všetci mohli uvedomiť, aký význam má zdravotnícky sektor pre blahobyt v krajine. Je čas, keď je potrebné slovenské zdravotníctvo posunúť na modernú európsku úroveň. ITAPA prináša v rámci svojho prvého dňa samostatný stream zaujímavých diskusií a prezentácií o tom, ako rozvíjať slovenské zdravotníctvo. Budeme diskutovať o dátach, inováciách, verejnom zdravotníctve, prevencii a prediktívnych metódach, umelej inteligencii, ale aj o tom, ako rozumne investovať miliardy, ktoré Slovensko získa z Európskej komisie. Nové témy aj formáty budú súčasťou prvého dňa kongresu ITAPA 2020 pod názvom Digital Talks.
Mestá budúcnosti
Smart city, alebo aj inteligentné mesto využíva rôzne typy senzorov elektronického internetu vecí (IoT) na zber údajov od občanov a zariadení, ktoré sa spracúvajú a analyzujú na monitorovanie a riadenie dopravných systémov, elektrární, vodovodných sietí, odpadového hospodárstva, odhaľovania kriminality, informačných systémov, škôl, knižníc či nemocníc.
Umelá inteligencia
Efektívna verejná správa
Smart Industry
Inovácie, digitalizácia, nové technológie - to všetko prináša pokrok v mnohých oblastiach života a ekonomiky. Ako sa Slovensku darí v oblasti rozvoja priemyslu, zavádzania internetu vecí do praxe, rozvoju konceptu Industry 4.0 alebo využívaní big-data analýz sa budeme rozprávať so zaujímavými hosťami z priemyslu, akademickej obce, ale aj štátu. Ak sa chcete dozvedieť viac, nenechajte si ujsť prvý z troch dní kongresu ITAPA pod návzom Digital Talks 9. novembra 2020.