Mestá budúcnosti

Smart city, alebo aj inteligentné mesto využíva rôzne typy senzorov elektronického internetu vecí (IoT) na zber údajov od občanov a zariadení, ktoré sa spracúvajú a analyzujú na monitorovanie a riadenie dopravných systémov, elektrární, vodovodných sietí, odpadového hospodárstva, odhaľovania kriminality, informačných systémov, škôl, knižníc či nemocníc.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
Koncept inteligentného mesta integruje informačné a komunikačné technológie (IKT) a rôzne fyzické zariadenia pripojené k sieti IoT, aby sa optimalizovala efektívnosť prevádzky a služieb mesta a pripojili sa k občanom. Inteligentná mestská technológia umožňuje úradníkom mesta komunikovať priamo s komunitnou a mestskou infraštruktúrou a monitorovať, čo sa deje v meste a ako sa mesto vyvíja. IKT sa používajú na zvýšenie kvality, výkonnosti a interaktivity mestských služieb, na zníženie nákladov a spotreby zdrojov a na zvýšenie kontaktu medzi občanmi a vládou. Aplikácie Smart City sú vyvinuté na riadenie mestských tokov a umožňujú reakcie v reálnom čase. Inteligentné mesto môže byť preto viac pripravené reagovať na výzvy, ako je situácia s jednoduchým „transakčným“ vzťahom s občanmi. Samotný pojem však ešte stále nie je koncepčne definovaný a preto je otvorený mnohým výkladom.

Veľké technologické, hospodárske a environmentálne zmeny vyvolali záujem o inteligentné mestá, vrátane klimatických zmien, hospodárskej reštrukturalizácie, prechodu na online maloobchod a zábavu, starnutia obyvateľstva, rastu mestského obyvateľstva a tlakov na verejné financie. Európska únia (EÚ) vynakladá trvalé úsilie na vypracovanie stratégie na dosiahnutie „inteligentného“ mestského rastu v metropolitných mestských regiónoch. EÚ vypracovala celý rad programov v rámci európskej digitálnej agendy. V roku 2010 zdôraznila svoje zameranie na posilnenie inovácií a investícií do služieb IKT s cieľom zlepšiť verejné služby a kvalitu života. že celosvetový trh inteligentných mestských služieb bude do roku 2020 predstavovať 400 miliárd USD ročne. Príklady technológií a programov spoločnosti Smart City sa implementovali v Singapure, Dubaj, Milton Keynes, Southampton, Amsterdam, Barcelona, ​ Madrid, Štokholm, Čína a New York.

Corona-free ITAPA 2020: Hygienické opatrenia počas kongresu

Kozmické patenty NASA, technológie izraelskej armády, ale aj slovenská vynaliezavosť. To najlepšie zo sveta sa spojí na podujatí ITAPA, aby vzniklo dokonalé corona-free prostredie. Aby sme dokázali, že sú to technologické inovácie, ale aj zodpoved…

ONLINE workshop o digitalizácii zdravotníctva už v utorok! Digital Talk: Inovácie v zdravotníctve

Ako podporovať digitálne inovácie v zdravotníctve? Digitalizácia dát o pacientovi a nové technológie ako AI, cloudové služby, IoT, smart mobilita, virtuálna realita otvárajú veľké množstvo nových príležitostí. Globálny trh s digitálnymi inováciami…

„Smart“ nemocnice aj na Slovensku? Digitálne technológie nám to umožnia

Nemocnice na Slovensku v súčasnosti čelia ťažkým výzvam. Okrem pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19, potrebujú razantne prehodnotiť svoje doterajšie riadenie procesov. Jedným z najdôležitejších krokov je prechod z „papierového veku“ do toho …

Adrián BelánikDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) - výkonný riaditeľ
Adrián Belánik je výkonným riaditeľom DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) od júla 2014. Na túto pracovnú pozíciu nastúpil po dlhoročnom pôsobení na Ministerstve financií S…
Moderné technológie v samospráve   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Aj samospráva poskytuje moderné riešenia a technológie. Viac o tom, ako je reálne pripravená na poskytovanie moderných služieb sa dozviete v tejto prezentácii. Videozáznam
Zobraziť viac
Matúš DigoANTIK Telecom
Pracuje na oddelení Business Developing, kde zodpovedá za implementáciu služby bikesharingu do reálneho sveta. Jeho úlohou je stanovovať procesy nutné na prevádzku, vyhodnocovať ich chod a navrhova…
Praktické výsledky prevádzky zdieľanej dopravy v podmienkach Slovenska   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Očakávania a predsudky v zdieľanej doprave versus tvrdé čísla z prevádzky slovenského bikesharingu. Win-win model spolupráce so samosprávou, ďalšie možnosti rozvoja. Videozáznam
Zobraziť viac
Branislav ValachResco - Account Manager
Branislav Valach je skúsený obchodný zástupca, ktorý v Rescu pôsobí už od roku 2011. Za tých 8 rokov mohol sledovať postupný vývoj klasického chápania CRM pre obchodníkov až do podoby, v akej ho Re…
Smart riešenie ako pomôcka efektívnej samosprávy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Mesto je vo svojej podstate rozsiahla firma. Riadi a spravuje niekoľko diametrálne odlišných sfér. Mestská správa je v konečnom dôsledku tá, ktorá sa musí postarať o všetko – či už za to zodpovedá …
Zobraziť viac