eGovernment

Ktoré krajiny dominujú prieskumom v oblasti informatizácie spoločnosti, aký je súčasný stav eGovernmentu na Slovensku, čo sú jeho výzvy a aké sú vízie Slovenska do budúcnosti?
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Informatizácia spoločnosti sa stáva prioritnou témou vládnych inštitúcií ako vo svete, tak aj na Slovensku. Práve digitálna transformácia vlády je kľúčovým determinantom úspechu trhovej ekonomiky a výrazne sa podieľa na pomoci pri odstraňovaní existujúcich digitálnych prekážok, znižovaní administratívnej záťaže a zlepšovaní kvality interakcie občanov s úradmi.

Vypovedá o tom aj Index rozvoja elektronickej verejnej správy (EGDI) OSN, ktorý porovnal údaje nie len o online službách, schopnosti vlád poskytovať digitálne služby, telekomunikačnej infraštruktúre, ale napríklad aj o ľudskom kapitále, teda o zručnosti využívať prístup k digitálnym možnostiam. Kým vrcholným priečkam rebríčka hodnotiaceho 193 členských krajín OSN štandardne dominovali krajiny ako Dánsko, Austrália, Kórejská republika, Veľká Británia, Singapur, Japonsko a Švédsko , Slovensko zaznamenalo výrazný úspech keď sa umiestnilo na 49. mieste, čím si polepšilo o 18 priečok oproti roku 2016.

Objektívnosť výsledkov hodnotenia úspešnosti Slovenskej republiky v oblasti digitalizácie potvrdzuje aj Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI, v ktorom sa naša krajina umiestnila na 20. mieste z 28. krajín EÚ, pričom má jej pozícia aj naďalej stúpajúcu tendenciu. Index okrem iného zohľadnil  zavedenie širokopásmovej infraštruktúry a jej kvalitu, využívanie internetových služieb občanmi ako je napríklad spotreba online video obsahu, videohovorov, online nakupovanie a bankovníctvo, a posvietil si aj na integráciu digitálnych technológií podnikmi, výskum a vývoj informačných a komunikačných technológií (IKT) či digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov EÚ.

Je zrejmé, že Slovensko má „našliapnuté“ na sľubnú budúcnosť v oblasti eGovernmentu a digitalizácie spoločnosti, avšak má ešte pred sebou mnoho výziev, o ktorých sa pravidelne diskutuje na ITAPA podujatiach. Tejto problematike sa v európskom kontexte venoval Helmut Fallmann, ktorý vyzdvihol interoperabilitu, otvorenú štátnu správu a cloud computing ako základ pre dynamiku inovácií, či Rudolf Rössel, ktorý zdôraznil význam Internetových znalostí používateľov a použiteľnosti elektronických služieb pre zvýšenie efektivity a využívania elektronických služieb verejnej správy. Spíkri ako Juraj Bárdy a Pavol Frič priblížili účastníkom podujatí ITAPA problematiku eGovernmentu so slovenskej perspektívy a predstavili možné prínosy umelej inteligencie pre verejný sektor.

Otázka digitalizácie spoločnosti však nie je ani zďaleka zodpovedaná a naďalej zostáva jednou zo zásadných tém  ITAPA podujatí. Výnimkou nebude ani tento ročník Medzinárodného kongresu 2019.

ITAPA Digital Talk: Progres v informatizácii na Slovensku

Informatizácia verejnej správy je v každej vyspelej krajine absolútnou samozrejmosťou. Zjednodušuje život občanom, podnikateľom a v neposlednom rade aj samotným úradníkom. Na Slovensku už roky hovoríme o premrhanej miliarde z OPISu. V programovom …

Jarná ITAPA 2021: Call for Papers

Dajte o sebe vedieť!

Prepájanie priestorových dát má obrovský potenciál pre budúcnosť

Bratislava, 30. marca 2021 – Vo verejnej správe je veľa cenných dát, no najviac ľudí využíva práve priestorové dáta. Na ich získavanie je však potrebné vynaložiť veľké úsilie. Napriek tomu, že už dnes zbierame veľké množstvo hodnotných priestorov…

Vladimír OrosTatratender - konateľ
Vladimír Oros je spoločníkom a konateľom spoločnosti Tatra Tender s.r.o., založenej v roku 2008 a poskytujúcej poradenské služby v oblasti verejného obstarávania. Problematike verejného obstarávani…
Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Videozáznam
Zobraziť viac
Peter KucerMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dr. Ing. Peter Kucer, MBA bol riaditeľom cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od 1. marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používan…
Vládny cloud - vládne cloudové služby   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami. Prezentácia poskytuj…
Zobraziť viac
Ján HargašSlovensko.Digital - zakladateľ a výkonný riaditeľ
Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracoval v konzultačnej spoločnosti Capgemini, z toho posledných 5 rokov prevažne na zahraničných projektoch, vrátane 2 ročnéh…
Úvodný príhovor moderátora   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Zobraziť viac