Kybernetická bezpečnosť

V dnešnej dobe je kybernetický priestor novým prostredím, v ktorom sa odohráva ekonomika, politika a súkromné životy ľudí. Svet sa zásadným spôsobom mení, digitálne technológie ho prepájajú tak, ako nebol prepojený nikdy pre tým. Kybernetická bezpečnosť sa dostáva do hľadáčika vlád a politických predstaviteľov, ako aj manažérov a ľudí zodpovedných za riadenie a chod súkromných firiem.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
Neustále vyvíjajúce sa (digitálne) technológie sú však dvojsečná zbraň. Na jednej strane nám slúžia a robia život jednoduchším, procesy efektívnejšími a rast udržateľnejší. S postupujúcou digitálnou transformáciou však priamoúmerne pribúda objem a potenciálny dopad bezpečnostných rizík a  čoraz sofistikovanejších  kybernetických útokov.
Na úrovni EÚ aj v jednotlivých štátoch sa vo verejnom aj súkromnom sektore prijímajú opatrenia, ktorých cieľom je znížiť tieto riziká, zvýšiť  odolnosť proti prípadným útokom a ochrániť súkromie a osobné dáta občanov.  V platnosti máme  niekoľko rokov Európsku smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti a nariadenie GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679), od minulého roka zákon o kybernetickej bezpečnosti a tento rok bol prijatý tzv. Akt  o kybernetickej  bezpečnosti (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017SC0501), ktorý vytvára legislatívny rámec pre zavádzanie certifikácie výrobkov, služieb a procesov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Štáty si chránia svoju kritickú infraštruktúru, zriaďujú si jednotky CSIRT (Computer Security Response Team) a vzdelávajú svojich odborníkov. Firmy robia bezpečnostné audity, investujú do nástrojov kybernetickej bezpečnosti a tiež vzdelávajú a zvyšujú zručnosti  svojich zamestnancov. Možné škody spôsobené zanedbaním kybernetickej bezpečnosti sú naozaj veľké a preto je potrebné sa o túto oblasť zaujímať.

Corona-free ITAPA 2020: Hygienické opatrenia počas kongresu

Kozmické patenty NASA, technológie izraelskej armády, ale aj slovenská vynaliezavosť. To najlepšie zo sveta sa spojí na podujatí ITAPA, aby vzniklo dokonalé corona-free prostredie. Aby sme dokázali, že sú to technologické inovácie, ale aj zodpoved…

ONLINE workshop o digitalizácii zdravotníctva už v utorok! Digital Talk: Inovácie v zdravotníctve

Ako podporovať digitálne inovácie v zdravotníctve? Digitalizácia dát o pacientovi a nové technológie ako AI, cloudové služby, IoT, smart mobilita, virtuálna realita otvárajú veľké množstvo nových príležitostí. Globálny trh s digitálnymi inováciami…

„Smart“ nemocnice aj na Slovensku? Digitálne technológie nám to umožnia

Nemocnice na Slovensku v súčasnosti čelia ťažkým výzvam. Okrem pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19, potrebujú razantne prehodnotiť svoje doterajšie riadenie procesov. Jedným z najdôležitejších krokov je prechod z „papierového veku“ do toho …

Sergei ButenkoDell Technologies
Sergei Butenko je absolventom Technickej univerzity v Talline. Má dlhoročné skúsenosti s prácou pre najväčšie spoločnosti ako Intel (1999-2004) na rôznych pozíciách, Cisco (2006-2012) a potom DellE…
Estónsky vládny cloud a jeho výzvy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Videozáznam (Q & A)
Zobraziť viac
Andrej AleksievCheck Point
Andrej Aleksiev je posledné 3 roky riaditeľom pobočky Check Point Software Technologies na Slovensku. Po absolvovaní vysokej školy v Taliansku a doktorandského štúdia v Rusku sa vrátil naspäť domov…
Bezpečnosť v cloude a multicloude   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Dnes sú trendy v používaní cloudu nezvratné. Dokonca aj na miestach, kde by sme takéto riešenia neočakávali, odovzdávame dôveru tretím stranám. Ako sa môžeme zabezpečiť v prípade cloudových riešení…
Zobraziť viac
Rastislav JanotaNárodné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT - riaditeľ
Rastislav Janota má viac ako 20 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetick…
Budovanie bezpečného štátu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Legislatíva v oblasti kybernetickej bezpečnosti je hotová, základné role a úlohy sú určené. Čo nás teda čaká v najbližšom období? Kde cítime slabé miesta? Ako zlepšiť stav a vybudovať bezpečnejší š…
Zobraziť viac