Kybernetická bezpečnosť

V dnešnej dobe je kybernetický priestor novým prostredím, v ktorom sa odohráva ekonomika, politika a súkromné životy ľudí. Svet sa zásadným spôsobom mení, digitálne technológie ho prepájajú tak, ako nebol prepojený nikdy pre tým. Kybernetická bezpečnosť sa dostáva do hľadáčika vlád a politických predstaviteľov, ako aj manažérov a ľudí zodpovedných za riadenie a chod súkromných firiem.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Neustále vyvíjajúce sa (digitálne) technológie sú však dvojsečná zbraň. Na jednej strane nám slúžia a robia život jednoduchším, procesy efektívnejšími a rast udržateľnejší. S postupujúcou digitálnou transformáciou však priamoúmerne pribúda objem a potenciálny dopad bezpečnostných rizík a  čoraz sofistikovanejších  kybernetických útokov.
Na úrovni EÚ aj v jednotlivých štátoch sa vo verejnom aj súkromnom sektore prijímajú opatrenia, ktorých cieľom je znížiť tieto riziká, zvýšiť  odolnosť proti prípadným útokom a ochrániť súkromie a osobné dáta občanov.  V platnosti máme  niekoľko rokov Európsku smernicu o sieťovej a informačnej bezpečnosti a nariadenie GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679), od minulého roka zákon o kybernetickej bezpečnosti a tento rok bol prijatý tzv. Akt  o kybernetickej  bezpečnosti (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52017SC0501), ktorý vytvára legislatívny rámec pre zavádzanie certifikácie výrobkov, služieb a procesov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Štáty si chránia svoju kritickú infraštruktúru, zriaďujú si jednotky CSIRT (Computer Security Response Team) a vzdelávajú svojich odborníkov. Firmy robia bezpečnostné audity, investujú do nástrojov kybernetickej bezpečnosti a tiež vzdelávajú a zvyšujú zručnosti  svojich zamestnancov. Možné škody spôsobené zanedbaním kybernetickej bezpečnosti sú naozaj veľké a preto je potrebné sa o túto oblasť zaujímať.

ITAPA Digital Talk: Progres v informatizácii na Slovensku

Informatizácia verejnej správy je v každej vyspelej krajine absolútnou samozrejmosťou. Zjednodušuje život občanom, podnikateľom a v neposlednom rade aj samotným úradníkom. Na Slovensku už roky hovoríme o premrhanej miliarde z OPISu. V programovom …

Jarná ITAPA 2021: Call for Papers

Dajte o sebe vedieť!

Prepájanie priestorových dát má obrovský potenciál pre budúcnosť

Bratislava, 30. marca 2021 – Vo verejnej správe je veľa cenných dát, no najviac ľudí využíva práve priestorové dáta. Na ich získavanie je však potrebné vynaložiť veľké úsilie. Napriek tomu, že už dnes zbierame veľké množstvo hodnotných priestorov…

Sergei ButenkoDell Technologies
Sergei Butenko je absolventom Technickej univerzity v Talline. Má dlhoročné skúsenosti s prácou pre najväčšie spoločnosti ako Intel (1999-2004) na rôznych pozíciách, Cisco (2006-2012) a potom DellE…
Estónsky vládny cloud a jeho výzvy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Videozáznam (Q & A)
Zobraziť viac
Andrej AleksievCheck Point
Andrej Aleksiev je posledné 3 roky riaditeľom pobočky Check Point Software Technologies na Slovensku. Po absolvovaní vysokej školy v Taliansku a doktorandského štúdia v Rusku sa vrátil naspäť domov…
Bezpečnosť v cloude a multicloude   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Dnes sú trendy v používaní cloudu nezvratné. Dokonca aj na miestach, kde by sme takéto riešenia neočakávali, odovzdávame dôveru tretím stranám. Ako sa môžeme zabezpečiť v prípade cloudových riešení…
Zobraziť viac
Rastislav JanotaNárodné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT - riaditeľ
Rastislav Janota má viac ako 20 rokov skúseností s IT a telekomunikačným sektorom. Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetick…
Budovanie bezpečného štátu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019
Legislatíva v oblasti kybernetickej bezpečnosti je hotová, základné role a úlohy sú určené. Čo nás teda čaká v najbližšom období? Kde cítime slabé miesta? Ako zlepšiť stav a vybudovať bezpečnejší š…
Zobraziť viac